уторак, 17. фебруар 2015.

PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”, INĐIJA 2015KNJIŽEVNI KLUB “MIROSLAV-MIKA ANTIĆ” IZ INĐIJE

RASPISUJE

26. MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”, INĐIJA 2015.


USLOVI KONKURSA:
- Poslati tri pesme, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne. (OSIM PESAMA ZA DECU)
- Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i elektronsku adresu.
- Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku.
- Obavezna kraća biografija autora.
- Konkurs traje od 25. januara do 30. maja 2015. godine, a pesme slati na elektronsku adresu:
:ili na adresu:
Zlatomir Borovnica,
(ZA KONKURS)
ulica Kneza Lazara 14/25 22320 Inđija, (Srbija )- PESME I BIOGRAFIJU SLATI ISKLJUČIVO U JEDNOM WORD DOKUMENTU I OBAVEZNO GA NAZVATI IMENOM I PREZIMENOM AUTORA, time nam u mnogome olakšavate rad na zborniku.

- Telefoni za kontakt: - fiksni: +381/22-551-347 — mobilni: +381/64-617-1354.
- Pravo učešća imaju svi autori stariji od 14 godina. Manifestacija će se održati u subotu 12. septembra 2015. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Na manifestaciju ćemo pozvati od 80 do 90 autora zastupljenih u zborniku. Tačno vreme početka manifestacije ćemo Vam blagovremeno javiti. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.


Sa poštovanjem,

U Inđiji, 25.01.2015. godineZlatomir Borovnica
, predsedniк

Нема коментара: