недеља, 19. март 2017.

DAN POSLE KRAJA - NAJAVA


Po informacijama iz ARGUSA, nastavak kultnog palp romana "SAM, ISPOD ŠLJIVE" treba da se pojavi tokom ovog leta.
Nakon romana Sam, ispod šljive, koji je pobrao fine kritike žanrovskih poznavalaca, autorski dvojac Stevan Šarčević-Lazar Janić nam isporučuje njegov nastavak pod nazivom Dan posle kraja, koji predstavlja završni deo tetralogije započete romanima Kuća obrasla bršljanom i Veštičje ludilo.
Obzirom da je kraj romana Sam, ispod šljive ostao otvoren, bilo je samo pitanje vremena kada će pisci odlučiti da napišu nastavak, te na taj način dovršiti priču o Lakićima.

Međutim, potencijalnim čitaocima romana Dan posle kraja mora biti jasno da bez pročitanog dela Sam, ispod šljive neće uopšte moći da shvate ovaj novi Šarčevićev i Janićev koautorski spisateljski poduhvat .
Zbog toga ću se u ovom pogovoru ukratko dotaći i romana Sam, ispod šljive.
Šljiva je bila odličan antiutopijski SF roman, koji je u nekim svojim delovima imao određene sličnosti sa Hakslijevim delom Vrli novi svet.
Konkretno, svet Šljive je sličan Vrlom novom svetu - Belland iz 2311. godine je pod kupolom, u njemu žive klonovi kojima se u Jaslicama veštački određuje budućnost, a
van kupole obitavaju potomci Srba, koji su pandan divljacima iz Hakslijevog romana.
Svetom Republike, kojoj pripada Belland, upravljaju Besmrtnici, pandani Svetskim upravljačima Vrlog novog sveta, koji su svoju neograničenu moć stekli manipulacijom vremensko-prostornim linijama, zloupotrebljavajući prostor-vremenske adaptere koje je u 21. veku izumeo Aleksa Lakić Junior.
Takođe je važno napomenuti da su u Šljivi iskorišćena dva proročanstva - najbitniji je odlomak iz Kremanskog proročanstva, ali bitan detalj predstavlja navodno majansko proročanstvo o kraju vremena 21.12.2012. godine, koje su pisci veoma vešto provukli kroz datum rođenja Alekse Lakića Juniora, što za priču ima vrlo važan značaj jer otkriće Alekse Juniora zaista dovodi do kraja vremena onakvog kakvog ga poznajemo.

Dan posle kraja nastavlja tamo gde je Sam, ispod šljive stao.
Radnja romana se odigrava u bližoj budućnosti 2042/43. godine, i daljoj budućnosti 2316. godine.
2043. godine je radnja smeštena u Dar al Džihad, što je istorijski turski naziv za Beograd, koji je u romanu kao poturčeni grad postao sastavni deo Alahovih zemalja, pošto su 2022. godine islamisti preuzeli vlast u Evropi.
Sama Evropa je podeljena na Zapadnoevropski kalifat u kome vlada šerijat, nasuprot koga stoje Rusi, koji su u sukobu vaporizovali Ukrajinu.
U takvoj budućnosti, višestruki doktor nauka Aleksa Lakić Junior beži iz Pariza u Dar al Džihad, gde se od svoje sudbine krije kod starog protagoniste iz Šljive - Mileta Desertića, koji se odao alkoholizmu.
Boraveći u Miletovom domu, Junior sve više otkriva svoj telepatski dar, ali i stupa u incestnu vezu sa svojom tetkom, Miletovom ženom Magdalenom.
U potragu za Aleksom i njegovim otkrićima se upušta Kvark korporacija, čiji predstavnici Pjer Leklerk i Alan de Monjak u Dar al Džihad šalju svog manipulativno-sugestivnog špijuna Dezidera Ajzenštrasera, zbog čega je Aleksa prinuđen da bira između islamizovane Evrope (za čiju islamizaciju su zaslužne elite bogatih), i svog višebrojnog vanbračnog potomstva, rasutog širom Evrope…
Ono što je važno istaći je da pisci nisu neplanski odabrali 2043. godinu da se u njoj odvija deo radnje romana Dan posle kraja.
Naime, već je istaknuto da Šarčević i Janić vole proročanstva, pa su u delu Dan posle kraja veoma uspešno upotrebili proročanstvo bugarske proročice Vange, koje glasi da će upravo 2043. godine biti dovršena transformacija Evrope u Islamski kalifat, a Vangino predskazanje se nadovezuje na Nostradamusovo proročanstvo o tome da će kamila piti vodu iz Rajne.
Drugi deo radnje je smešten u 2316. godinu, u kojoj se vodi rat između Republike i Zakavkaske Unije.
Republika je u tom ratu gotovo poražena, Belland razrušen, a prostor vremenski-adapteri za skakanje po vremenskim osama su svi, osim jednog, uništeni.
Superklon Omega klase Aleksa Lakić Junior i Milivoje Jovanović, u nameri da promene tok stvari ugovaraju kupovinu poslednjeg adaptera od plaćenika Rastislava Jokanovića, čiji nadimak Raša Tudej predstavlja sjajno izvedenu igru reči.
Ali, dolazi do izdaje, pa na putu ka ugovorenom mestu primopredaje Aleksa biva otet od strane novog klona supermutanta klase A - Ane Simonović, koja se nalazi u službi Besmrtnika.
Milivoje se daje u poteru za njima i prolazi kroz mnoge akcione pustolovine širom uništenog i okupiranog sveta Republike, iskazujući hrabrost, odvažnost, snalažljivost, kao i privrženost svom prijatelju Aleksi Junioru.
Kad klon Ane Simonović opet promeni stranu i udruži se sa Juniorovim klonom, tada se Besmrtnici, koristeći plaćenike okupljene oko verolomnog Raše Tudeja, daju u besomučnu potragu, koja nakon obračuna u hramu Bratstva drveta rezultira povratkom Juniorovog klona u 2043. godinu i susretom sa pravim Aleksom Lakićem Juniorom, što dovodi do furioznog i šokantnog završetka koji će čitaoce ostaviti bez daha i teksta.
Mračan epilog romana Dan posle kraja ne daje veru u bolju sutrašnjicu, i njime su pisci istakli dilemu - da li je i po čemu za slobodni svet bolja Republika, oličena u današnjoj Evropskoj Uniji, ili Alahove zemlje oličene u današnjoj Islamskoj državi?

U romanu Dan posle kraja se opet srećemo sa pojedinim likovima iz Sam, ispod šljive.
Pre svih, tu je Žan Luj Batista, jedan od Besmrtnika, koji aktivno učestvuje u radnji, a pominju se i njegova polubraća - Džon, Mario, Luiđi i Hans, koji je spomenut i u Šljivi.
Šarčević i Janić su veoma efektno predstavili poreklo Besmrtnika, za koje se ispostavlja da su vanbračni sinovi Alekse Lakića Juniora, dobijeni sa zapadnoevropskim prostitutkama.
Njihova vladavina Republikom predstavlja utopiju tehnokrata-Besmrtnika, koji su moćni telepatski dar nasledili od svog oca, a besmrtnost ostvarili manipulisanjem vremenskim osama.
U kontekstu njihovog porekla od majki prostitutki i oca koji ih je po rođenju ostavio - postupci Besmrtnika prema Srbima i špekulacije da dopelgengeri nisu ljudska bića se mogu posmatrati kao osveta Srbima, i mogu se povezati sa pričom o mržnji koju je Vinston Čerčil iskazivao prema Srbima zbog seksualnih odnosa njegove majke i tetke prostitutke sa kraljem Milanom Obrenovićem.
Takođe, otkriva se i Anino poreklo, te razlozi zašto i ona ima vizije i šizofrenu neuravnoteženost, a ključ tih odgovora leži u Aleksi Lakiću Junioru, i njegovom incestnom odnosu sa svojojm tetkom Magdalenom.
Ponovna pojavljivanja u romanu Dan posle kraja imaju major Ostrogonac (klon A klase, penzionisan još u Šljivi, a sada fizički oronuo jer klonovi, kao i u Vrlom novom svetu, nakon kraja radnog veka ubrzano propadaju) koji se ne miri sa svojom mirovinom, kao i pas Adolf, ovoga puta prikazan kao Anin borbeni pas - borbid (dok je u Šljivi bio napuljski mastif koji je ostao upamćen po bestijalnoj sceni sa tadašnjim Aninim klonom).
Svoju ulogu je još jednom odigralo i Bratstvo drveta, koje je od progonjenog kulta (u kome se upražnjavaju ritualna odsecanja glava devojkama koje čitaju odlomak iz Kremanskog proročanstva) preraslo u visokopozicionirano bratstvo.
Sam odlomak iz Kremanskog proročanstva se često ponavljao u Šljivi, da bi ga u romanu Dan posle kraja autori savršeno uklopili u konačno rešenje i objašnjenje čitave zavrzlame.
Pisci su u svoje novo delo ubacili još jedan detalj koji podseća na Vrli novi svet, pa su izmislili Afrodita koktel za izazivanje seksualnog nagona, koji po svome dejstvu sliči na mešavinu Hakslijeve some i žvakaćih guma na bazi polnih hormona.

Čitaocima treba još napomenuti da je u romanu Dan posle kraja u igri malo drugačiji vremenski tok nego u Sam, ispod šljive, a ta promena je izazvana već u samoj Šljivi - upadima i jurnjavom Aninog klona i Juniorovih klonova po vremenskim linijama.
Najočigledniji primer malo drugačijeg vremenskog toka se ogleda u tome što u Šljivi Junior umire 2100. godine, dok na vremenskoj liniji romana Dan posle kraja njegova smrt se dešava 2067. godine, ali su se pisci vrhunski pobrinuli da ni ta godina ne bude tačna godina njegove smrti.
Pomnim pratiocima i poštovaocima rada Stevana Šarčevića svakako neće promaći da se kroz Dan posle kraja provlače motivi iz njegovih priča i novela: Groznica, Jedini siguran put, Oktobar, Zašto poštar mrzi kišu, Poslednja Lunova avantura, Viva la Revolucion, Tropikana, Noć kad sam se vratio.

Ono što bih posebno izdvojio iz romana Dan posle kraja je činjenica da Šarčević i Janić, prikazujući lik i ličnost Ane Simonović, daju odgovor na česte primedbe da u SF nema jakih ženskih likova, niti dinamike žensko-muških odnosa.
Još u romanu Sam, ispod šljive klon Ane Simonović predstavlja jak ženski lik, jer zahvaljujući njoj Juniorov klon, a zatim i Milivoje Jovanović postaju preobraćenici, svesni svog pravog porekla i pripadnosti.
U delu Dan posle kraja ona ponovo iskazuje snagu svoje ličnosti, i spremna je da zarad ljubavi i višeg cilja istrpi ultimativno poniženje za jednu ženu - silovanje, kao i mučenje od strane članova Bratstva drveta.
Slična stvar u njenom ponašanju je viđena i u Šljivi, kada je zbog svog plana za dobijanje prostor-vremenskog adaptera, kojim bi promenila vremenski i istorijski tok, bila spremna da istrpi silovanje od strane psa Adolfa.
Takođe, pisci su delu Dan posle kraja prikazali dinamiku odnosa između Aninog klona i Juniorovog klona, koji od neprijateljstva, preko sado-mazohističkog odnosa gospodarice i roba, prerasta u ljubavni odnos sa incestnom pozadinom.
Zbog svega navedenog, može se nepobitno konstatovati da su Šarčević i Janić, stvarajući lik Ane Simonović, stvorili jedan od najjačih i najupečatljivijih ženskih likova u domaćoj fantastici.

Dan posle kraja je distopijski SF roman, pisan u aktuelnom trenutku globalne društvene i geo-političke situacije koja eskalira veštački izazvanim islamizovanjem Evrope, kao i sukobom Rusije i Ukrajine, pa kao takav - Dan posle kraja nosi duboku anti-NSP poruku.
Dan posle kraja je dinamično i napeto delo nabijeno akcijom i perverzijama, a pisci su ispoštovali formu kratkih i brzo čitljivih poglavlja, kao u romanu Sam, ispod šljive.
Dijalozi u Danu posle kraja su kratki i jasni, stil pisanja potpuno izgrađen i uglancan, a priča je majstorski vođena i znalački dovedena do samog kraja.
Šarčević i Janić su u delu Dan posle kraja znalački odgovorili na svako pitanje koje je u Šljivi ostalo otvoreno (ili se činilo kao takvo), tako da ne postoji nijedan jedini detalj koji nedostaje ili koji je nelogičan i ne uklapa se u širu priču.
Ovim romanom će biti zadovoljni kako čitaoci, tako i teoretičari, zato što Dan posle kraja ispunjava osnovne karakteristike naučno-fantastičnog žanra: začudnost (jer su sve predstavljene budućnosti drastično drugačije od našeg sveta) i spoznajnost (jer je opisano na koji način je manipulisano vremenom).

Svako novo delo predstavlja i novo dokazivanje i novo potvrđivanje za svakog autora.
Svojim novim romanom, autorski dvojac Šarčević-Janić se ponovo dokazao, ali i potvrdio svoje vodeće mesto na našoj modernoj SF sceni, ostavljajući Dan posle kraja kao njenu esenciju.


Aksentije T2 Novaković

субота, 04. март 2017.

EVROPSKI FEJSBUK PESNIČKI FESTIVALEVROPSKI FEJSBUK PESNIČKI FESTIVAL će se po osmi put održati 11. i 12. marta 2017. godine na Novosadskom sajmu, u okviru 23. međunarodnog Salona knjiga, u organizaciji Banatskog kulturnog centra i Novosadskog sajma. Učesnici ovogodišnjeg festivala automatski postaju državljani Pesničke republike koja proistekla iz ovog festivala.
EVROPSKI FEJSBUK PESNIČKI FESTIVAL okuplja pesnike koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Fejsbuku sa ciljem da virtuelnu pesničku komunikaciju pretvori u stvarnu njihovim okupljanjem na Novosadskom sajmu.
Za učešće na 8. EVROPSKOM FEJSBUK PESNIČKOM FESTIVALU i za konkurs za Nagradu prijavilo se 479 pesnika iz Srbije i 21 zemlje sveta (Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, BiH, Australija, Nemačka, Kanada, SAD, Rusija, Bugarska, Izrael, Švedska, Danska, Japan, Francuska, Norveška, Grčka, Velika Britanija, Slovačka, Italija).
Oko 130 učesnika je potvrdilo svoj lični dolazak na Festival, dok će ostali pesnici učestvovati postavljanjem svoje pesme na zidu Fejsbuk stranice Festivala koja glasi: Evropski Fejsbuk pesnički festival
http://www.facebook.com/pages/Evropski-Fejsbuk-pesni%C4%8Dki-festival/309920852384170
Prvostepeni žiri 8. evropskog Fejsbuk pesničkog Festivala, koji čine pobednici prethodnih sedam Festivala, odlučuje o odabiru pesama za uži izbor za Nagradu. Drugostepeni žiri, na čelu sa Simonom Grabovcem, odlučuje o dobitniku Nagrade koja je objavljivanje samostalne zbirke pesama, dok će pesme koje uđu u uži izbor biti objavljene u posebnoj zajedničkoj knjizi. Pesme svih prijavljenih učesnika biće objavljene u zajedničkom elektronskom zborniku radova u izdanju BKC-a. Dobitnik nagrade biće proglašen na kraju Festivala.
Članovi prvostepenog žirija: Branka Korać (Amster­dam, Holandija), Jelena Ći­rić (Prag, Češka), Mitko Go­gov (Skoplje, Ma­kedonija), Bogdanka Rakić (Bul, Ne­ma­čka), Igor Var­ga, Gru­­pa Poeziranje (Herceg Novi, Crna Gora), Dejan Popović, Gru­­pa Poeziranje (Podgorica, Crna Gora), Elena Askarova (Habarovsk, Rusija), Boris Lazić (Nica, Francuska), Igor Trpčeski (Makedonija), Todora Škoro (Beograd), Aleksandra Luthander (Švedska).
Članovi drugostepenog žirija: Simon Grabovac (predsednik), dr Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter i Radovan Vlahović.
Svi učesnici festivala svojim učešćem stiču pravo da postanu državljani Pesničke republike i dobiju pasoš. Pesnička republika, osnovana 26. 11. 2016. godine u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu, proistekla je iz Evropskog fejsbuk pesničkog festivala. Projekat je realizovan iz podršku Opštine Novi Bečej i Ministarstva kulture RS. Zbornik pesama učesnika manifestacije Pesnička republika u Novom Miloševu biće besplatno deljen autorima u zborniku na 8. Evropskom fejsbuk pesničkom festivalu.
U okviru Festivala objavljene su knjige:
- Duhot na tišinata – knjiga prošlogodišnjeg pobednika Igora Trpčeskog (Makedonija)
- Bezdomnice – knjiga prošlogodišnje pobednice Todore Škoro (Beograd)
- Bergmanovska sreća – knjiga prošlogodišnje pobednice Aleksandra Luthander (Švedska)
- Višeglasje: Zbornik odabranih pesama 7. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala
- Evropski Fejsbuk pesnički festival: zbornik radova VII (elektronsko izdanje na CD-u)


PROGRAM
11. mart
14.00–17.00, na centralnoj bini hale Master
- Otvaranje Festivala
- Specijalni gosti: Isidora Stanić, autor knjige „#konektovaniroditelji: modeli reprezentacije roditeljstva na Instagramu”, i pobednici ranijih Festivala Aleksandra Luthander (Švedska), Jelena Ćirić (Češka), Bogdanka Rakić (Nemačka), Igor Trpčeski (Makedonija)
- Pesnici govore stihove
17.30–19.00, na štandu BKC-a
- Predstavljanje novih izdanja BKC-a (Radovan Vlahović: „Bapa”, Vojislav Milutin: „Službena beleška”, Nikola Kitanović: „Moj Anđele” i „Vevericavuk”, Milivoj Nenin: „Svi moji banatski pisci”, Simon Grabovac: „Loža”, Olgica Cice: „Ernestina priča”, Igor Trpčeski: „Duhot na tišinata”, Aleksandra Luthander: „Bergmanovska sreća”, Ana Kovačević: „Varovi moga broda”, Ivana Papeš: „Mama, slušaj!”)
- „Otvoreni štand” – svi zainteresovani učesnici Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala mogu promovisati svoje nove knjige
12. mart
12.00 – 13.30, na štandu BKC-a
- Predstavljanje novih izdanja BKC-a (Snežana Vukadinović: „Feniks - ptica večnosti”, Todora Škoro: „Bezdomnice”, Anica Garić: „Kada se oko boji vrane”, Snežana Aleksić Stanojlović: „Oranica”, Marina Bogdanović: „Kruženja bez obličja”, Nataša Bundalo Mikić: „Lakovane bele cipele”, Srđan Sivčev: „Bioskopi i filmski život u Velikoj Kikindi”, Sanja Obradović: „Žena”; Olga Jerinkić: „Mamutica Kika”, Dragica Oličkov: „Susretanja”, Petar Žarkov: „Odzvon ravnice”)
- „Otvoreni štand” – svi zainteresovani učesnici Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala mogu promovisati svoje nove knjige

14.00 – 16.00, na centralnoj bini hale Master
- Specijalni gost, pobednica prošlogodišnjeg Festivala Todora Škoro (Beograd)
- Pesnici govore stihove
- Proglašenje pobednika

Spisak prijavljenih učesnika:

Ajzenkol, Marijana Beograd, Srbija
Albijanić, Dragana Subotica, Srbija
Albijanić, Mile Tivat, Crna Gora
Aleksić Stanojlović, Snežana Novi Sad, Srbija
Aleksić, Biljana Trst, Italija
Aleksić, Srećko Beograd, Srbija
Aleš, Jelenko Loče, Slovenija.
Al-Zubeidi, Sabah Beograd, Srbija
Andrejić Mišković, Vesna Slavonski Brod, Hrvatska
Andrić, Dragana Čačak, Srbija
Anina Klarić, Sandra Zagreb, Hrvatska
Antić, Blagica Beograd, Srbija
Arhnauer Subašič, Majda Ljubljana, Slovenija
Arminovska, Maja Kičevo, Makedonija
Arulić, Đorđe Beograd, Srbija
Avrić, Željka Sremska Mitrovica, Srbija
Bađura, Kristijan Pivnice, Srbija
Bajagić, Jovana Niš, Srbija
Banić, Marcela Beograd, Srbija
Baošić Čvorović, Marina Zemun, Srbija
Baračkov, Milena Novi Bečej, Srbija
Barjaktarović, Boško Radičević, Srbija
Bašeski, Jovan Skoplje, Makedonija
Bašić, Irena Zagreb, Hrvatska
Beg, Dragutin Bačka Palanka, Srbija
Belaj, Mirela Osijek, Hrvatska
Belić, Danijela Smederevska Palanka, Srbija
Berta, Ana Inđija, Srbija
Blagojević, Goran Srbobran, Srbija
Blažinović-Zoričić, Đurica Nova Gradška, Hrvatska
Blažov Đurović, Slobodan Zemun, Srbija
Boćan, Dalila Beška, Srbija
Bogdanović, Nenad Toronto, Kanada
Bogdanović, Stojan Niš, Srbija
Bojkovac, Evita Derventa, BIH
Boltres, Miroslav Mišel Smederevo, Srbija
Boruš Aljoša Novi Sad, Srbija
Bosnić, Velјko Svilajnac, Sbija
Bošnjak, Brankica Bizovac, Hrvatska
Božičević, Slavica Rovinj, Hrvatska
Božinovski, Perčo Ohrid, Makedonija
Branković, Teja Bosanski Šamac, BIH
Brenčič, Jože Vrhnika, Slovenija
Brkic – Malkoc, Rasida Novi Travnik, BiH
Brkljač Hemun, Mirjana Sremski Karlovci, Srbija
Bulajić, Ivana Beograd, Srbija
Buliga, Marina Klis, Hrvatska
Bundalo Mikić, Nataša Novi Sad, Srbija
Bundalo, Dejan Kruševac, Srbija
Bundalo, Sladjana Kruševac, Srbija
Bunteska, Ana Skoplje, Makedonija
Bužanin C., Nenad Banja Luka, BiH
Cakić, Sveta Paraćin, Srbija
Cetko, Slaven Vitez, BIH
Cice, Olgica Trebinje, BiH
Ciganović, Aleksandar Sremska Mitrovica, Srbija
Cvetanović T., Dragan Vlasotince, Srbija
Cvetković, Bogdan Jagodina, Srbija
Čagalj, Zvjezdana Kaštel Gomilica, Hrvatska
Čaušević – Jančić, Una Mansfield, Australija
Čavić, Milica Beška, Srbija
Černaus, Stanislava Herceg Novi, Crna Gora
Černodrimski, Nikodin Skoplje, Makedonija
Čertni, Slavko Lepoglava, Hrvatska
Čičak, Mirko Zenica, BiH
Čorak, Milan Vukovar, Hrvatska
Čordašević, Zorka Frankfurt, Nemačka
Čović, Marina Split, Hrvatska
Ćatić, Dragana Beograd, Srbija
Ćirković T., Veljko Čoka, Srbija
Ćirović, Milena Bogatić, Srbija
Damjanović, Iva Zagreb, Hrvatska
Damnjanović, Igor Braca Beograd, Srbija
Danijela Mrdak Toronto, Kanada
Dedić, Refika Bihać, BiH
Delić, Mehmed Meša Viten, Nemačka
Delić, Nermin Jajce, BIH
Delić, Saša Lukavac, BiH
Dević, Emilija Poreč, Hrvatska
Devjak, Stanka Maribor, Slovenija
Dičić, Ivana Petrovac na Mlavi, Srbija
Dimanova, Katerina Radoviš, Makedonija
Dimić, Radomir Srbija
Dimitrijević, Aleksandra Pula, Hrvatska
Dimitrijević, Jasna Beograd, Srbija
Dimitrijević, Vladimir Požarevac, Srbija
Dimkoski, Filip Prilep, Makedonija
Doroški, Tijana Pivnice, Srbija
Dražić, Duško Adaševci, Srbija
Drpa, Milena Modriča, BiH
Dukarić Kostelac, Neda Otočac, Hrvatska
Dvoranac, Borislava Novi Sad, Srbija
Đapo, Mirjana Brčko, BiH
Đekić, Slobodan Vršac, Srbija
Đokić, Anastasija Beška, Srbija
Đorđević, Aleksandra Dizeldorf, Nemačka
Đorđević, Goran Leskovac, Srbija
Đukić, Jelica Beograd, Srbija
Đurković Tošić, Dragana Čačak, Srbija
Edelinski, Đurica Šid, Srbija
Eraković, Nina Banja Luka, BiH
Erdeg, Aleksandra Saška Subotica, Srbija
Ferati, Armin Novi Sad, Srbija
Fijat, Ljiljana Novi Sad, Srbija
Filipović Radulaški, Tatjana Beograd, Srbija
Flego, Davorka Istra, Hrvatska
Fojkar Ćirić, Vesna Novi Sad, Srbija
Fučić, Marina Rijeka, Hrvatska
Gaćina, Ivan Zadar, Hrvatska
Galović, Katica Milna na Braču, Hrvatska
Galvan, Karla Vićenca, Italija
Garić, Anica Srpska Crnja, Srbija
Gerasova-Spasova, Maria Plovdiv, Bugarska
Glišić, Danijela Smederevska Palanka, Srbija
Gojković, Nevena Subotica, Srbija
Golubović B.,Simo Palić, Srbija
Golubović, Draga Novi Sad, Srbija
Golubović, Milijana Mika Užice, Srbija
Gorgievska- Pargo, Valentina Skoplje, Makedonija
Grbić, Dragica Draga Višegrad, BIH
Grbin, Biljana Novi Sad, Srbija
Grčić, Milka Adelaide, Australija
Grgić, Marija Vranjic, Hrvatska
Grković, Ranka Novi Sad, Srbija
Grmuša, Đorđe Beograd, Srbija
Grošin, Biljana Melenci, Srbija
Grošin, Ivana Melenci, Srbija
Grujičić, Violeta Sremski Karlovci, Srbija
Grujić, Ljubisav Gruja Požarevac, Srbija
Habazin, Darko Resnik, Srbija
Hajtl, Ivana Rijeka, Hrvatska
Hamović, Spomenka Denda Beograd, Srbija
Havić, Džehva Bihać, BiH
Horman, Dylan Beograd, Srbija
Horvat Zacskai, Damir Daruvar, Hrvatska
Horvat, Aleksandra Beograd, Srbija
Horvat, Suzana Split, Hrvatska
Hristova Georieva-Angelova, Vanja Veliko Trnovo, Bugarska
Hrupec, Nataša Zagreb, Hrvatska
Hukić, Biljana Novi Beograd, Srbija
Ignjatić, Željka Doboj, BiH
Ilić Gačić, Milica Valjevo, Srbija
Ilić, Milica Subotica, Srbija
Ilić, Radica Kruševac, Srbija
Imreková, Valentína Pivnica, Srbija
Ivana Pantelić Vreoci, Srbija
Ivanova Obretenova, Milena Veliko Trnovo, Bugarska
Ivanovska Pupavac, Rumjana Skene, Švedska
Jaić, Robert Vrbovec, Hrvatska
Jajčević, Jasmina Bačka Palanka, Srbija
Jakobac, Marijana Petrovaradin, Srbija
Janić, Nadica Novi Banovci, Srbija
Janković, Jelina Beograd, Srbija
Janković, Ognjen Subotica, Srbija
Ječmenica, Branko Ub, Srbija
Jelovac, Milojka Pljevlja, Crna Gora
Jocić, Tijana Niš, Srbija
Jockov, Nikola Novi Sad, Srbija
Jončik, Elizabeta Bitola, Makedonija
Jotanović, Anđa Rijeka, Hrvatska
Jotova, Valentina Sofija, Bugarska
Jovanovič, Marko Srbija
Jovanović Č., Nikola Srbija
Jovanović, Biljana Požarevac, Srbija
Jovanović, Maja Deronje, Srbija
Jovanović, Nevena Mladenovac, Srbija
Jovanović, Sanja Bijeljina, BiH
Jovanović, Sara Kraljevo, Srbija
Jovanović, Saško Bela Crkva, Srbija
Jovičić, Zvonimirka Jagodina, Srbija
Jović, Nikolija Beograd, Srbija
Jović, Novica Vlasotince, Srbija
Jurić, Denis Zagreb, Hrvatska
Kaloserović, Milojko Čačak, Srbija
Karamehmedović, Jasna Nikšić, Crna Gora
Karmatov, Aleksei Moskva, Rusija
Katančić, Luka Zagreb, Hrvatska
Kazi, Ljubica Zrenjanin, Srbija
Kecman, Jagoda Tugare, Hrvatska
Kecman, Rajko Banja Luka, BiH
Kes, Strahinja Kosjerić, Srbija
Kisić, Predrag Bijeljina, BiH
Kisin, Duška Beograd, Srbija
Kiš, Aranka Subotica, Srbija
Kiš, Jaroslav Stara Pazova, Srbija
Klikovac, Slavka Golubovci, Crna Gora
Kljajić, Miona Subotica, Srbija
Kljajić, Nada Baranda, Srbija
Kmeťková, Patrícia Pivnice, Srbija
Knežević Popov, Danica Novi Kneževac, Srbija
Knežević, Maša Melenci, Srbija
Knežević, Mirjana Novi Sad, Srbija
Knežević, Mladomir Požega, Srbija
Knežević, Vojislav Pljevlja, Crna Gora
Kolar, Ljudevit Novi Sad, Srbija
Komprej B., Milojka Šoštanj, Slovenija
Kondratiev, Aleksei Habarovsk, Rusija
Korponai, Ivan Veliki Gaber, Slovenija
Kosanović, Borislav Kljajićevo, Srbija
Kovačević, Ivana Novi Sad, Srbija
Kovandžić, Radmila Smederevska Palanka, Srbija
Kraljić, Zlatko Velenje, Slovenija
Krsmanović, Jasna Novi Sad, Srbija
Krstić, Slaviša Smederevska Palanka, Srbija
Kujundžić, Augustin Ago Grubine, Hrvatska
Kujundžić, Dražen Zagreb, Hrvatska
Kujundžić, Snežana Subotica, Srbija
Kuljić, Milorad Mišo Novi Sad, Srbija
Kuntoš Trobok, Snežana Pale, BiH
Kušec Mudrić, Sonja Zagreb, Hrvatska
Kuzmanović, Danko Prnjavor, BiH
Kuzmanović, Đorđe Beograd, Srbija
Lacmanović, Matea Rovinj, Hrvatska
Lakić Ruzmarin, Perida Beograd, Srbija
Latinka, Zlatna Loveč, Bugarska
Lazarević, Davor Igalo, Crna Gora
Lazarević, Goran Niš, Srbija
Lekić, Zoran Beograd, Srbija
Lesjak, Milica Čakovec, Hrvatska
Lisica, Mile Banja Luka, BiH
Lobožinski, Cvijetin Sremska Mitrovica, Srbija
Lončar, Labud Bar, Crna Gora
Lukić, Rade Niš, Srbija
Luković, Jelena Mladenovac, Srbija
Lulić Jovčić, Divna Subotica, Srbija
Luthander, Eleonora Štokholm, Švedska
Ljumović, Ljubodrag Zaječar, Srbija
Madžarska, Pavroleta Pernik, Bugarska
Majstorović, Željko Sremska Kamenica, Srbija
Maksić,Nađa Novi Sad, Srbija
Malešev, Dragana Novi Sad, Srbija
Maleševeć, Jasmina Beograd, Srbija
Mali, Slavko Prokuplje, Srbija
Marić, Aleksandar Pančevo, Srbija
Marić, Jelena Užice, Srbija
Marijanušić, Adrijana Subotica, Srbija
Mariola Pantelić Zemun, Srbija
Marković, Boris Novi Sad, Srbija
Marković, Dragan Krupanj, Srbija
Marković, Ilinka Novi Beograd, Srbija
Martinović R., Slobodan Lazarevac, Srbija
Marussig, Jurij Medvode, Slovenija
Mate, Kristina Subotica, Srbija
Matič, Emilija Beograd, Srbija
Matić, Marina Beograd, Srbija
Matović, Bojan Srbija
Mesarić, Jasmina Zagreb, Hrvatska
Mešić Janković, Biljana Petka, Srbija
Mihaj, Božica Vršac, Srbija
Mihajlović, Maja Beška, Srbija
Mihajlović, Milena Kučevo, Srbija
Mihovilović, Lara Ljubljana, Slovenija
Miladinski Medarević, Jelena Novi Sad, Srbija
Milenković, Elena Jagodina, Srbija
Milić, Jelena Šabac, Srbija
Milivojev, Saša Zrenjanin, Srbija
Milojković, Vladimir Subotica, Srbija
Milosavljev, Nataša Novi Bečej, Srbija
Milosavljević, Jelena Beška, Srbija
Milosavljević, Ljiljana Smederevska Palanka, Srbija
Milosavljević, Nikola Kuršumlija, Srbija
Milosavljević, Pantelija Odense, Danska
Milović, Draginja Zrenjanin, Srbija
Milutinović, Marina Despotovac, Srbija
Milutinović, Milica Berlin, Nemačka
Miljković, Arijana Karlovac, Hrvatska
Mirkov, Aleksandar Beška, Srbija
Mišić D., Zorica Toronto, Kanada
Mladenović, Bojan Srbobran, Srbija
Mladenović, Dragana Tivat, Crna Gora
Mladenović, Rosa Čačak, Srbija
Mosnáková, Katarína Očova, Slovačka
Mrđen, Aleksandar Novi Sad, Srbija
Mrkoci, Kristina Mače, Hrvatska
Mujezinović, Amra Šerići, BiH
Mutapčić Marković, Dean Pivnice, Srbija
Mutić, Anamarija Požega, Hrvatska
Nastasijević, Jovana Gera, Nemačka
Nenadić, Vida London, Velika Britanija
Nestorov, Radmila Požarevac, Srbija
Nešković, Brano Teksas, SAD
Novak, Milan Varaždin, Hrvatska
Novakov, Goran Novi Kneževac, Srbija
Novaković, Dragana Bijelo Brdo, Hrvatska
Obradović, Nikola Kać, Srbija
Obradović, Sanja Sremska Kamenica, Srbija
Obrenović, Milad Rogatica, BiH
Obrovski, Dobrinka Novi Sad, Srbija
Odorčić, Zdravko Zagreb, Hrvatska
Ohashi, Dragica Kiyosu City, Japan
Oličkov Dragica Kikinda, Srbija
Opačić, Srđan Novi Beograd, Srbija
Oštrić, Suzana Zagreb, Hrvatska
Pandurov, Maja Zrenjanin, Srbija
Panić Jurjević, Renata Slavonski Brod, Hrvatska
Panić, Ljiljana Bečej, Srbija
Panoska, Snežana Prilep, Makedonija
Papaček, Svetlana Bitola, Makedonija
Papeš Bogosavljev, Ivana Subotica, Srbija
Pasarićek, Ljiljana Zagreb, Hrvatska
Paspalj, Novica i Bogunović, Tamara Banja Luka, BiH
Paunović, Slavica Kragujevac, Srbija
Pavelski, Toni Prilep, Makedonija
Peči, Janika Ruma, Srbija
Peer Sever, Sena Pariz, Francuska
Pejak, Mirjana Sisak, Hrvatska
Pejović, Jadranka Crvenka, Srbija
Pejović, Slavica Kostolac, Srbija
Pencova, Renata Štip, Makedonija
Perdić, Toni Beograd, Srbija
Periša, Nataša Rijeka, Hrvatska
Peruničić, Đurđija Požega, Srbija
Pešev, Božidar Beograd, Srbija
Petković, Bosiljka Novi Sad, Srbija
Petković, Dragan Jabuka, Srbija
Petreski, Hristo Skoplje, Makedonija
Petrović M., Ivan Selo Klanica, Srbija
Petrović, Jadranka Petrovac na Moru, Crna Gora
Petrović, Miodrag Novi Sad, Srbija
Petrović, Tanja Novi Sad, Srbija
Petrović, Valentina Atina, Grčka
Petrović, Vladimir Norveška
Pilipović, Goran Banjaluka, BIH
Pölhe, David Zagreb, Hrvatska
Popov, Radovan Novi Kneževac, Srbija
Popović, Jadranka Brčko, BiH
Popović, Nevena Niš, Srbija
Popović, Ratko Šnjegotina, BiH
Pragai, Luka Subotica, Srbija
Preda, Verica Vršac, Srbija
Predovan, Anđela Zadar, Hrvatska
Prišunjak, Branka Beograd, Srbija
Pudelka, Tea Pivnice, Srbija
Pupović M., Slađana Florida, SAD
Qunbar, Mariana Jerusalim, Izrael
Radivojević, Tanja Smederevska Palanka, Srbija
Radojković-Kuma, Sanja Beograd, Srbija
Radovanović, Sanja Knjaževac, Srbija
Radović, Milan Beograd, Srbija
Radović, Vesna Beograd, Srbija
Radović, Želјko Beograd, Srbija
Radulović Torbica, Sunčica Novi Sad, Srbija
Radulović, Sanja Doboj, BiH
Radun, Viktor Teon Novi Sad, Srbija
Rajić Ristić, Rada Vićenca, Italija
Rakanović, Mira Pavliš, Srbija
Rakočević, Eržebet Temerin, Srbija
Ramčilović, Abdulah Linc na Dunavu, Austrija
Rančić, Eva Pirot, Srbija
Ranko Jovanović, Rajko Deronje, Srbija
Ratarov, Biljana Zrenjanin, Srbija
Ravnjak, Milica Beška, Srbija
Reljin, Tatjana Zrenjanin, Srbija
Ribić, Dragan Čurug, Srbija
Ribić, Ljubica Varaždin, Hrvatska
Ribić, Tomislav Varaždin, Hrvatska
Ristić, Radmilo Kragujevac, Srbija
Ristić-Stojanović, Sanda Beograd, Srbija
Rođenkov, Grujica Novo Miloševo, Srbija
Rubanova, Svetlana Barnaul, Rusija
Rudić, Zlatko Bijelo Polje, Crna Gora
Rumenić, Nenad Novi Beograd, Srbija
Ruvidić, Marija Beograd, Srbija
Sakić, Miloš Smederevska Palanka, Srbija
Salopek, Alisa Subotica, Srbija
Sarić, Gordana Nikšić, Crna Gora
Saveljić, Nemanja Novi Sad, Srbija
Savić, Dragica Beka Bačka Palanka, Srbija
Sekereš, Janoš Jáne Subotica, Srbija
Sekulić, Borivoje Laćarak, Srbija
Selaković, Branka Beograd, Srbija
Selimović, Vildana Jelovče Selo, BiH
Semčenko, Marina Habarovsk, Rusija
Simić, Aleksandar Beograd, Srbija
Simić, Nenad Derventa, BiH
Simić, Sanja Beograd, Srbija
Slić, Irđan Zlatibor, Srbija
Smuđa, Stevan Palić, Srbija
Stajkova – Ivanova, Ani Plovdiv, Bugarska
Stanisavljev, Luka Srbija
Stanišić, Vildana Žepče, BiH
Stanković, Snežana Obrenovac, Srbija
Stanković, Ilija Mali Požarevac, Srbija
Stankovska, Olivera Kriva Palanka, Makedonija
Stanojkov, Aleksandar Štip, Makedonija
Starič, Rotija Dobova, Slovenija
Stašević, Mila Zrenjanin, Srbija
Stefanicki Antonić, Mirjana Novi Sad, Srbija
Stefanović, Budimir Rača Kragujevačka, Srbija
Stefanovska, Jelena Banja Luka, BiH
Stepanić, Dragoslav Jadranska Lešnica, Srbija
Stevanović, Vuk Beograd, Srbija
Stikić, Mirko Novi Sad, Srbija
Stojadinović, Ljiljana Pančevo, Srbija
Stojanović, Ljubica Zemun, Srbija
Stojanović, Miloš Zemun, Srbija
Stošić, Slađana Požarevac, Srbija
Suljić Soković, Suada Melburn, Australija
Suručić, Goran Legenda Novi Beograd, Srbija
Suvak Zepsa, Nataša Los Angeles, SAD
Šagi, Šandor Novi Bečej, Srbija
Šarčević, Stevan Subotica, Srbija
Šare, Vesna Koper, Slovenija
Šereš, Emil Subotica, Srbija
Šestakov, Olivera Beograd, Srbija
Šimić Mladen Petrovaradin, Srbija
Škobić, Božidar Višegrad, BIH
Šolkotović, Snežana Korbovo, Srbija
Šuković, Aleksandar Novi Sad, Srbija
Tadijanović, Marko Oslo, Norveška
Tanackov, Marija Kikinda, Srbija
Tanasković, Nadežda Kralјevo, Srbija
Tocili, Afrodita Skoplje, Makedonija
Todorović, Branka Šabac, Srbija
Todorović, Svetlana Beograd; Srbija
Todorović, Živko Vrbas, Srbija
Todorovski, Marjan Kavadarci, Makedonija
Tomić, Miloje-Mikica Sombor, Srbija
Tomić, Mirjana Kumane, Srbija
Tomić, Tatjana Gradačac, BiH
Tomin, Snežana Kikinda, Srbija
Tominec, Franc Postojna, Slovenija
Topčić, Bahra Sarajevo, BIH
Tot, Filip Bočar, Srbija
Trenčeska, Božana Prilep, Makedonija
Trifunović, Gordana Burovac, Srbija
Turinski, Ivica Zrenjanin, Srbija
Ubavčić, Vesna Brizbejn, Australija
Uherek Stevanović, Dijana Subotica, Srbija
Urbanek, Zlatko Petrovaradin, Srbija
Uvalin, Leposava Lepa Kikinda, Srbija
Varga, Jadranka Zagreb, Hrvatska
Vasić, Mihailo Miša Bijeljina, BiH
Vasilev-Misana, Mladen Sofija, Bugarska
Vasiljević, Emilija Pula, Hrvatska
Večei-Funda, Valerija Novi Sad, Srbija
Večkov, Marko Batajnica, Srbija
Verbič, Ljubica Ljubljana, Slovenija
Veselinović, Goran Veternik, Srbija
Veselinović, Petrica Nana Beograd, Srbija
Vidaković, Branislav Trn Ruma, Srbija
Vidić, Jelena Beograd, Leštane
Vidmar, Karmen Nova Gorica, Slovenija
Vilus, Sanja Budva, Crna Gora
Virant, Janez Ljubljana, Slovenija
Virovkić, Ana Novi Beograd, Srbija
Vitae, Iskra Bosna i Hercegovina
Vitić, Goran Beograd, Srbija
Vlainić Dragin, Dijana Stara Pazova, Srbija
Volarević, Katarina Osijek, Hrvatska
Vračević, Željka Prnjavor, BiH
Všivkov, Aleksand Sankt Peterburg, Rusija
Vučanović Sara Pivnice, Srbija
Vučetić, Vesna Kragujevac, Srbija
Vučičić, Nada Split, Hrvatska
Vujić, Vladimir Novi Sad, Srbija
Vujović, Miloš Pančevo, Srbija
Vukašinović, Nada Donja Zelina, Hrvatska
Vukašinović, Željko Beograd, Srbija
Vukov Mihajilo, Ljubica Subotica, Srbija
Vuković, Jelena Kotor, Crna Gora
Vuković, Jovan Smederevska Palanka, Srbija
Vulić, Valentina Vrbas, Srbija
Vušović, Itana Podgorica, Crna Gora
Wolf, Glorija Zrenjanin, Srbija
Zajić B., Ivana Vrbnica, Srbija
Zakić, Nena Subotica, Srbija
Zavarko, Dina Novi Sad, Srbija
Zeng, Branka Pančevo, Srbija
Zloh, Vladimir Hanover, Nemačka
Zorić, Nenad Sankt Peterburg, Rusija
Zubović, Emanuella Rijeka, Hrvatska
Žaklina Mančić Žitkovac, Srbija
Ždralić, Dragica Novi Sad, Srbija
Žiljak Ilinčić, Jasmina Split, Hrvatska
Žinić Ilić, Marina Novi Sad, Srbija
Žlebič, Tonja Zrenjanin, Srbija
Župunski, Anica Novi Sad, Srbija
Žuržević, Dragan Petka, Srbija

Spisak učesnika koju su potvrdili dolazak sa terminima učešća:

Aleksić, Biljana Trst, Italija (11.03)
Aleksić, Srećko Beograd, Srbija (12.03)
Al-Zubeidi, Sabah Beograd, Srbija (12.03)
Bađura, Kristijan Pivnice, Srbija (11.03)
Bajagić, Jovana Niš, Srbija (11.03)
Barjaktarović, Boško Radičević, Srbija (12.03)
Beg, Dragutin Bačka Palanka, Srbija (11.03)
Boćan, Dalila Beška, Srbija (12.03)
Boltres, Miroslav Mišel Smederevo, Srbija (12.03)
Boruš Aljoša Novi Sad, Srbija (11,12.03)
Božičević, Slavica Rovinj, Hrvatska (11.03)
Brenčič, Jože Vrhnika, Slovenija (11.03)
Brkljač Hemun, Mirjana Sremski Karlovci, Srbija (11.03)
Cice, Olgica Trebinje, BIH (11.03)
Čavić, Milica Beška, Srbija (11.03)
Ćatić, Dragana Beograd, Srbija (12.03)
Ćirković T., Veljko Čoka, Srbija (12.03)
Ćirović, Milena Bogatić, Srbija (12.03)
Dimkoski, Filip Prilep, Makedonija (11.03)
Doroški, Tijana Pivnice, Srbija (11.03)
Đokić, Anastasija Beška, Srbija (12.03)
Đukić, Jelica Beograd, Srbija (12.03)
Fijat, Ljiljana Novi Sad, Srbija (11.03)
Garić, Anica Srpska Crnja, Srbija (11.03)
Golubović B.,Simo Palić, Srbija (11.03)
Gorgievska-Pargo, Valentina Skoplje, Makedonija (11.03)
Grbin, Biljana Novi Sad, Srbija (11.03)
Grošin, Biljana Melenci, Srbija (12.03)
Grošin, Ivana Melenci, Srbija (12.03)
Grujić, Ljubisav Gruja Požarevac, Srbija (12.03)
Habazin, Darko Resnik, Srbija (12.03)
Hajtl, Ivana Rijeka, Hrvatska (11.03)
Hrupec, Nataša Zagreb, Hrvatska (11.03)
Hukić, Biljana Novi Beograd, Srbija (12.03)
Ignjatić, Željka Doboj, BiH (11.03)
Ilić, Milica Subotica, Srbija (11.03)
Imreková, Valentína Pivnice, Srbija (11.03)
Jaić, Rober Vrbovec, Hrvatska (11.03)
Jajčević, Jasmina Bačka Palanka, Srbija (12.03)
Janković, Ognjen Subotica, Srbija (11.03)
Ječmenica, Branko Ub, Srbija (12.03)
Jockov, Nikola Novi Sad, Srbija (11.03)
Jovanović, Nevena Mladenovac, Srbija (12.03)
Jovanović, Sanja Bijeljina, BIH (11.03)
Jovanović, Sara Kraljevo, Srbija (12.03)
Kaloserović, Milojko Čačak, Srbija (12.03)
Kes, Strahinja Kosjerić, Srbija (12.03)
Kiš, Aranka Subotica, Srbija (11.03)
Kiš, Jaroslav Stara Pazova, Srbija (12.03)
Klikovac, Slavka Golubovci, Crna Gora (11.03)
Kljajić, Miona Subotica, Srbija (11.03)
Kmeťková, Patrícia Pivnice, Srbija (11.03)
Knežević Popov, Danica Novi Kneževac, Srbija (11.03)
Kolar, Ljudevit Novi Sad, Srbija (11.03)
Kosanović, Borislav Kljajićevo, Srbija (12.03)
Krsmanović, Jasna Novi Sad, Srbija (11.03)
Krstić, Slaviša Smederevska Palanka, Srbija (12.03)
Kujundžić, Snežana Subotica, Srbija (11.03)
Kuljić, Milorad Mišo Novi Sad, Srbija (11.03)
Kušec Mudrić, Sonja Zagreb, Hrvatska (11.03)
Legac Rikić, Nera Sremska Kamenica, Srbija (12.03)
Lekić, Zoran Beograd, Srbija (12.03)
Lončar, Labud Bar, Crna Gora (11.03)
Luković, Jelena Mladenovac, Srbija (12.03)
Majin, Slavica Novi Bečej, Srbija (11.03)
Maleševeć, Jasmina Beograd, Srbija (11.03)
Mančić, Žaklina Žitkovac, Srbija (12.03)
Marić, Aleksandar Pančevo, Srbija (12.03)
Marijanušić, Adrijana Subotica, Srbija (11.03)
Marković, Ilinka Novi Beograd, Srbija (12.03)
Matović, Bojan Srbija (12.03)
Miladinski Medarević, Jelena Novi Sad, Srbija (11.03)
Milić, Jelena Šabac, Srbija (12.03)
Milivojev, Saša Zrenjanin, Srbija (12.03)
Milosavljević, Jelena Beška, Srbija (12.03)
Mladenović, Rosa Čačak, Srbija (12.03)
Mosnáková, Katarína Očova, Slovačka (11.03)
Mrđen, Aleksandar Novi Sad, Srbija (11.03)
Mutapčić Marković, Dean Pivnice, Srbija (11.03)
Nestorov, Radmila Požarevac, Srbija (12.03)
Novak, Milan Varaždin, Hrvatska (11.03)
Novaković, Dragana Bijelo Brdo, Hrvatska (12.03)
Obradović, Sanja Sremska Kamenica, Srbija (12.03)
Oličkov Dragica Kikinda, Srbija (12.03)
Panić, Ljiljana Bečej, Srbija (11.03)
Papeš Bogosavljev, Ivana Subotica, Srbija (11,12.03)
Paunović, Slavica Kragujevac, Srbija (12.03)
Peči, Janika Ruma, Srbija (12.03)
Perdić, Toni Beograd, Srbija (12.03)
Petrović, Miodrag Novi Sad, Srbija (11.03)
Petrović, Tanja Novi Sad, Srbija (11.03)
Popov, Radovan Novi Kneževac, Srbija (11.03)
Pragai, Luka Subotica, Srbija (11.03)
Preda, Verica Vršac, Srbija (11.03)
Pudelka, Tea Pivnice, Srbija (11.03)
Radivojević, Tanja Smederevska Palanka, Srbija (11.03)
Radojković-Kuma, Sanja Beograd, Srbija (12.03)
Radun, Viktor Teon Novi Sad, Srbija (11.03)
Ratarov, Biljana Zrenjanin, Srbija (12.03)
Ribić, Dragan Čurug, Srbija (12.03)
Rođenkov, Grujica Novo Miloševo, Srbija (12.03)
Sakić, Miloš Smederevska Palanka, Srbija (12.03)
Sarić, Gordana Nikšić, Crna Gora (11.03)
Saveljić, Nemanja Novi Sad, Srbija (11.03)
Sekulić, Borivoje Laćarak, Srbija (12.03)
Stajkova – Ivanova, Ani Plovdiv, Bugarska (11.03)
Stanković, Ilija Mali Požarevac, Srbija (12.03)
Stefanicki Antonić, Mirjana Novi Sad, Srbija (11.03)
Stojadinović, Ljiljana Pančevo, Srbija (12.03)
Stojanović, Ljubica Zemun, Srbija (12.03)
Šagi, Šandor Novi Bečej, Srbija (12.03)
Šare, Vesna Koper, Slovenija (11.03)
Šereš, Emil Subotica, Srbija (11.03)
Todorović, Branka Šabac, Srbija (12.03)
Tomić, Mirjana Kumane, Srbija (12.03)
Turinski, Ivica Zrenjanin, Srbija (11.03)
Uherek Stevanović, Dijana Subotica, Srbija (11.03)
Urbanek, Zlatko Petrovaradin, Srbija (12.03)
Uvalin, Leposava Lepa Kikinda, Srbija (12.03)
Vasiljević, Emilija Pula, Hrvatska (11.03)
Veselinović, Petrica Nana Beograd, Srbija (12.03)
Vučanović Sara Pivnice, Srbija (11.03)
Vujić, Vladimir Novi Sad, Srbija (11.03)
Vujović, Miloš Pančevo, Srbija (12.03)
Vulić, Valentina Vrbas, Srbija (12.03)
Zakić, Nena Subotica, Srbija (11.03)
Zavarko, Dina Novi Sad, Srbija (11.03)
Žinić Ilić, Marina Novi Sad, Srbija (11.03)
Župunski, Anica Novi Sad, Srbija (11.03)