понедељак, 05. август 2013.

IZVAN DOMETAMEĐUNARODNA KULTURNA MANIFESTACIJA 6. NOVOSARAJEVSKI KNJIŽEVNI SUSRETI-2013

LED

( Iz Zbirke 'Izvan dometa' Sarajevo 2013.) 

Tvoja je ljubav
Kao sveća na vetru
drhturi na lahoru
i baca svetlosti tek
da obasja ti srce
nalik mermernom bloku
koji lakše slomiti je
neg' se uz njega ogrejati.

Uzdrhtim.

Pronosiš glečer
kroz vreli letnji dan.
Hladna si k'o grgeč
i ježim se kad te osetim.
Onda pomislim u sebi;
čuda su moguća.
Topim se kraj tebe.

O, da,
ti si čudo
ledeno moje
jedno i jedinoSadržaj


Predgovor: "POSLUŠAJMO SVI" - Fikret Cacan ................................................ 3


I) NEPREDVIDLJIV GOVOR

DETEKTOR LAŽI - Zoran Pevec (Slovenija) ..........…….....…...….................…… 11
ORIGAMI - Zvjezdana  (Karmela)  Hercegovac (R. Hrvatska) .........................…. 12
USAMLJENA ŽENA - Anita Martinac (BiH) ..................................................... 12
MIRIS - Hasan Grošić (BiH) ........................................................................... 13
PERO SEĆANJA - Borče Panov (R.Makedonija) .............................................. 15
PROVIDNI  KRISTALI  JUTRA
Milena Sušnik Falle (Slovenija) …….........................................................……. 15
POZIV IZ UNUTRAŠNJOSTI - Albina Idrizi (R. Kosovo) ….......….....................… 16
KRIK - Mina Imširović (BiH) ............................................................................ 16
MUHAREMOVCA - Jasmin Ibranović (BiH) ....................................................... 17
PJESNIKINJA  - Meta Kušar (R. Slovenija) ….........……….………......….........… 19
KOLIKO TOLIKO - Branko Filipović (BiH) ......................................................... 19
FATAMORGANA - Medina Džanbegović Mohamed (Egipat) ...........................…. 20
PRETVARAT ĆU SE DA SPAVAM - Duško Babić (R. Hrvatska) …...................... 20
PRED SVOJOM SJENKOM - Jure Drljepan (R.Slovenija) ................................... 21
SLUTNJA - Ivan Vrljić (BiH) …............................…………………................……. 21
DOĐI KAD SUNCE DODVORAVA SE SRNI
Julijana Marinkovik (R.Makedonija) ……........................................................... 22
GEOMETRIJA ROMANA - Nermin Delić (BiH) ………………….................….….. 23
NAPUNI ČAŠU - Sabah Al-Zubeidi  (R. Srbija) ................................................. 23
DOLINA - Željka Čakan (R.Hrvatska) ............................................................... 24
KRUG - Jovana Stojanović (R. Crna Gora)......................................................... 26
NE OKRIVLJUJEM TEBE - Mirjana Pejak ( R.  Hrvatska) ….…....…...............…. 27
TIŠINA U KROŠNJAMA - Milan Novak (R. Slovenija) …......……..................…... 27
SNATRIM NIGDJEZEMSKU - Jusuf Džafić (Egipat) …….……...….................….. 28
IZBJEGLIČKA DUŠA - Vezuv Bašić-Bašo (Danska) …...............…….............… 29
PISMO ISTINE - Sabit Ćimić (BiH) ................................................................. 30
BILJANIN VIJENAC - Goran Radičević (R. Crna Gora) ...................................... 34
MOJOJ BOSNI I HERCEGOVINI, SA LJUBAVLJU
Idna Mačkić (BiH) ......................................................................................... 35
PROZOR S POGLEDOM NA GAZU .
Jože Vidmar (R. Slovenija) ............................................................................ 36
PREPOZNAJEM  TE  NA  UŠĆU - Igor Rems (Njemačka) ...……...............…… 37
DA SAM UMRO? - Idriz Hodžić (BiH) ............................................................ 38
KOLIKO MORA! - Senada Smajić (R. Slovenija) ............................................. 40

II) OKVIR ZA PRAZNINU

DJEČAK KOJI JE ZAMRZIO SLATKIŠE - Nedžad Husić (BiH) ....................... 43
LUPANJE NA VRATA - Neal Whitman (SAD)................................................ 46
SE - Bojan Sedmak (R. Slovenija) ……..........……............………….....…...… 47
U KAMENU UKLESANO
Lara Laura Gee–LLG & Aron Baretić–Abe (R. Hrvatska) ................................ 47
ČUDAK - Damir D. Ocvirk (R. Hrvatska) ...................................................... 48
PLANINARI - Džabir Sedić (BiH) ................................................................. 48
POTOČARI - Senada Cvrk Pargan (SAD) .................................................... 49
SIMFONIJA U BELOM - Altenka Sapundžieva (Bugarska) ............................ 51
BOL IZ BOLESNIČKIH SOBA - Mersida Sadiković-Osmanbašić (BiH) ........... 52
VIK (MIMO MENE 6) - Lidija Brezavšček (R. Slovenija) ................................ 55
EPITAF ZA LASTAVICU - Alenka Kveder (R. Slovenija) ................................. 55
BALKAN U PEPLU POLITIKE - Lidija Puđak (R. Hrvatska) ........................... 56
SARAJEVO - Tanja Stanić (R.Hrvatska) ...................................................... 57
MOME OCU, ŠEHIDU - Mirsela Mehanić (BiH) ............................................ 58
DALEKA OBALA - Meho Jakupović (Engleska) ........................................... 60
VODENICA - Živadinka  Veselinović (R.Srbija) .............................................. 61
OLOVCI SRCE - Anto Stanić  (BiH) ............................................................ 62
RIJEČ RIJEKA - Slobodan Todorović Bodo (BiH) ........................................... 62
STATISTIKA - Mirjana Jurić (R.Hrvatska) ...................................................... 63
TIHO  ZBOGOM - Željko J. Cesnak (R. Srbija) ............................................. 66
IN AMARITUDINE - Safer Grbić (BiH) .......................................................... 66
VEPRINAČKI ZALAZ - Valerio Orlić (R. Hrvatska) ......................................... 67
CRVENA CRTA - Ana Porenta (R.Slovenija) ................................................ 67
USNE - Denis Dželić (Danska) ................................................................... 68
JAHAČIMA DUHA ILI "O PATNJI" - Adna B. Arnaout (BiH).............................. 69
Danas sam pozdravila Dan...
Evdokija Petruševska (R.Makedonija) ……..................................................…70
RAZLOG POSTOJANJA  - Ljiljana Pantelić-Novaković (R.Srbija) .................… 70
PRESELILA SAM NA PLANET - Suzana Lovrić (BiH) …..........…................… 71
CARMEN DE OCCURSU - Josip Matej Bilić (R.Hrvatska) ……….….............… 72
OBIČAN DAN - Pijo Pleh (R.Turska) …...........………………......................…. 73
ATMOSVERA - Nikola Šimić Tonin (R.Hrvatska)............................................ 74
OKVIR ZA PRAZNINU - Tomislav Domović (R. Hrvatska) …..…....................... 75
ČEKANJE - Velid Bajramović (BiH) …..........…………….........................…… 76
MEMENTO MORI - Anđelka Korčulanić  (R. Hrvatska) …...........................… 76
KULTURNJACI - Semra Kikić (Indija) ……...................................….........….. 77
SJENKA NA UPLAKANOM KAMENU
Slavojka Slava Vojinović (R. Crna Gora) .......................................….....….... 78
ŠETNJA JE JEDINA STVAR KOJA PREOSTAJE KADA IZBOR TI NE DAJU 
- Nikola Zelenković (BiH) ........................................................................... 79
U bijelom snu… - Dragan Jankovic-Janje (R. Srbija) ..............….........……..... 81
NOĆ JE - Milan Jović (BiH) ........................................................................ 81
DVANAESTOGODIŠNJACI - Seniha Ćivić (BiH) ….....……........................…. 82
OSMIJEH MOJE MAJKE NAJLJEPŠI JE DAR - Enver Mujić (BiH) ................ 83
BITI "LJ" OD LJUBAVI - Slavica Sarkotić (R. Hrvatska)  .............…................ 88
TIŠINA - Ramiz Velagić (R. Slovenija) …………....……….........……...........… 88

III) PROZOR SVETLOSTI

BOSANSKA KAFA - Refika Dedić (BiH) .................................................. 91
KRIK - Jadranka Tarle Bojović (R.Hrvatska) ……....................…....….……. 93
SVIJET PO MJERI - Nada Spahić (SAD) ................................................. 94
PROZOR SVETLOSTI - Mihajlo Sviderski (R. Makedonija) ……....…......… 95
ULIČNI SVIRAČ - Semira Jakupović (Engleska) ...................................... 96
S KRIVE STRANE - Milenko Margeta (BiH)............................................. 97
SLOVENAČKA - Dino Porović - Pora (BiH) -  ………..……….…........…… 101
KRIVA  SAM - Suada  Malkoč-Kovačević (BiH) ..................................... 102
VIRTUALNA - Gregor Grešak (R. Slovenija) …...........……..............…… 102
DOK ZVEZDA TRNЕ - Slavimir J. Zelenkapić (R. Srbija) ....................... 103
ZA SOBOM OSTAVLJAMO TRAGOVE
Davorka Flego (R. Hrvatska).................................................................104
ZEMLJA OKAMENJENA - Branka Dojkić (R. Crna Gora) ...................... 105
OD MARKSA DO ILMIHALA - Subhija Ibrahimović (BiH) ....................... 106
TEŠKO JE BITI ČOVJEK U VREMENU PREDRASUDA
Tarik Jažić (BiH) ……....................................................……........…… 108
MOJA MATI - Nurija Delić (BiH) …………………...........…….....…......… 109
POEZIJA NESHVAĆENA  - Nenad Bakaj (Australija) …………....…...... 109
POMRAČENJE UMA - Ladislav Varga (R. Srbija).................................. 110
DOBRO TI JUTRO RIJEKO - Ivo Mijatović–Ico (R. Hrvatska) …...........… 112
PRETVORIH - Ivan Korponai (Njemačka) …………..........................…. 112
VOLIO BIH SAMO JEDNOM ŽIVOT POGLEDATI TVOJIM OČIMA
Aron Baretić-Abe (R. Hrvatska).......................................................... 113
IDEM TAKO, JA MRAV - Ladislav Babić (R. Hrvatska) ………….......…. 114
SVIJET U MOJIM OČIMA - Laura R. Eckman (SAD) ………..............… 117
BESKRAJI - Milica Dmitrović Todorović (R. Srbija) ………….............…. 118
Dotičem… - Manja Žugman Širnik (R. Slovenija) - ………….............…. 118
NA PRAGU DVA SVIJETA - Sadija Klotz (Njemačka) ………............… 119
POEZIJA - Nikola Baćo Vujnović (BiH) .............................................. 119
SKLONIŠTE  - Ksenija Kušec (R.Hrvatska)........................................ 120
IGLE U OKU SRNE - Merima Ahmić  (BiH) ....................................... 124
KRIK SJENKE - Dajana Babajić (BiH)................................................ 124
IZGUBLJENO PISMO SARAJEVU - Dušan Šabić (R.Slovenija) ........... 125
DOK ČEŽNJUJEM GRADOM - Ljiljana Crnić (R.Hrvatska) .................. 126
PORUKA RAZUMU - Zdenka Mlinar (R.Hrvatska) ……….........…....…. 126
NAJLJEPŠA RIJEKA - Almasa Jahić (BiH) ….........….....................… 127
IGRE VATRE I NOĆI - Ermin Lagumdžija (BiH) .................................. 128
OSJEĆAM NOĆAS - Gordana Pavlović (R. Srbija) …………............…. 132

IV) HIMNE I HVALOSPJEVI VREMENU

PRELIJEPA SJEN - Radmilo Radovanović (BiH) …….............…........…. 135
TAMO, GDJE - Ivo Stropnik (R. Slovenija) …………............... ….......….. 136
OLUJNI GREBEN - Svetlana Rajković (R. Srbija) ……......................…... 137
KOŠARKAŠICA - Safet Berbić (BiH) ................................................... 138
ŠAPAT KIŠA - Suzana Stanišić (R. Crna Gora) .................................... 140
JAJE - Nada Crnogorac (R. Hrvatska)................................................... 141
MOŽDA ZA TEBE - Ines Durmić (BiH) ................................................. 142
JOŠ SE SPOTAKNEM NA TEBE
Daniela Nela Borovnjak (R. Hrvatska) ................................................... 142
SABAH MIRIŠE NA LJUBAV - Irnesa Ramić-Tahić (BiH) …..................…143
Velike će riječi... - Ademir Kalač (Turska) ............................................. 145
KRUG - Vladan Šipovac (BiH) ............................................................. 145
ISKRA - Armin Bolić (BiH) .................................................................. 146
BEZ DAHA - Sanja Damjan (R. Hrvatska) …………………...................... 149
OKAMINE SNOVA - Đurđa Vukelić Rožić (R. Hrvatska) ........................ 150
NJEGOVE RUKE - Elma Velić (BiH)..................................................... 151
GENIJALNOST - Barbara Bračun (R. Hrvatska)..................................... 152
MELANHOLIJA - Milena Janković (R. Srbija)......................................... 153
IZRAĐENA LJUBAV - Aleksandra Kocmut (Slovenija) ........................... 153
ZATVARAM  DAN - Gorjana Ana Dabić (R. Srbija)................................. 154
U ŠUMI CVIJETA - Hankusa–Hanka Hamzagić ( Njemačka)................... 154
MIJENE SRCA - Hasan Ireiz (BiH) ....................................................... 155
POŠTOVANI GOSPODINE - Slavica Klein (Austrija) ….…...................… 155
LUTANJA - Zlatka Emeršić (R. Crna Gora) ............................................ 156
3287 - Fadil Duranović (BiH) …..........…….…………..........……….....….. 156
NAJDUŽI DAN - Saša Strnad (R. Slovenija) …..............................……… 157
NEMA NAS VIŠE - Sanja Kosić (R. Hrvatska) ……...........……............... 157
SLAP - Željko Perović (R. Slovenija) ..................................................... 158
NEKAKO S VEČERI - Silvija Butković  (R. Hrvatska) ............................. 158
GOLOTINJA LJUBAVI - Sanja Radulović (BiH) ....................................... 159
BOSANSKI LONAC - Nermin Vukalić (BiH) ........................................... 160
OTPLESAĆU PLES - Meliha Učambarlić Vuković (R. Hrvatska) .............. 162
SNOVI - Asja Ikanović (BiH) ................................................................. 162
KOFER LJUBAVI - Spomenka Krebs (Njemačka) ................................... 163
SRNA - Snježana Milinčić (BiH) ............................................................ 163
TRAŽILA SAM SREĆU - Maja Palačković  (BiH) ..................................... 164
BESNOVLJE - Radojica Perišić  (R. Srbija) ........................................... 164
VELIKA PORODICA - Sanela Rađo (BiH) ............................................... 165
SEXTANT-80.PJESMA - Dragan Mučibabić (BiH) .................................... 168
OBALA - Zijad Pandur (BiH) .................................................................. 169
MJESEČINA - Sanella Boškailo (BiH) .................................................... 170
VATRA  RASPLAMSANA  I   VODA  UZBURKANA
Alisa Maličević (BiH) ............................................................................ 170
SVJETLOST AVGUSTA - Peter Andrej (R. Slovenija) ............................... 171
BRANKA - Marko Tomić (BiH) ............................................................... 172
GOLO SJEĆANJE - Faiza Haračić Helja (BiH) ........................................ 172
PUT NA PLANINU - Cvetka Bevc (R. Slovenija) ....................................... 173
POVRATAK - Branka Vojinović Jegdić (R. Crna Gora) .............................. 174
MALA BARKA NA PUČINI - Kristijan Modrušan (R. Hrvatska) .................. 174


V) PROMATRANJE NEBA

NEZAMISLIVO LAKO - Živko Prodanović (R. Hrvatska) ........................... 177
PJESNICIMA, PUTNICIMA I BESKUĆNICIMA
Nataša Švikart Žumer (R. Slovenija) ....................................................... 177
SKROMAN ČOVJEK I KONOBAR - Nijaz Salkić (R. Slovenija) ................ 178
NE PRIPADAM - Dijana Vukman (R. Hrvatska) ....................................... 179
BEŠUMNA - Benjamin Čuruković (BiH) .................................................. 179
GDE SU ŠTA RADE - Sandra Zec (R.Srbija) …....................................... 180
DOKTORICA  ZLATICA  IMA  DUŠU Šeća - Jusupović Sejfić (BiH) ........... 181
PLAVOKOSA LUTKA - Natalija Puljić (BiH)............................................. 182
Poklonio si mi novi lik… - Breda Slavinec (R. Slovenija) ........................... 182
SAMOĆA - Željka Ignjatić (BiH) ............................................................. 183
KUĆA U BRDU - Veljko Bosnić (R. Srbija)............................................... 183
NESTAJEM U SJENI ČEMPRESA
Ljubica Ribić Marošević (R. Hrvatska) .................................................... 184
MAJKA - Enaida Husić (BiH) ................................................................ 184
NANIN BLAGOSLOV - Aldijana Mustafić (BiH) ....................................... 185
RATNICI - Katica Felštinski - (R. Hrvatska).............................................. 188
MOLITVA K'O ŠTIT - Derviš Palić (Njemačka) ......................................... 188
NANA SABIHA - Mubera Isanović (BiH) ................................................. 189
PONEKAD POŽELIM DA SAM GLUHA - Maida Šišić (BiH) .................... 190
PAPE - Slavica Garić (BiH) .................................................................. 191
STREPIM OD SJEVERNJAKA JUTARNJEG
Ivica Smolec (R. Hrvatska) ................................................................... 192
KADA - Dženeta Porović (BiH) ............................................................. 192
PRISTANIŠTE - Dijana Uherek-Stevanović (R. Srbija) ............................. 193
SVJEDOČANSTVO - Dragana Šalipurević (BiH) .................................... 193
SARAJEVO - Dani Bedrač (R. Slovenija) .............................................. 194
SKLEROZA POSTOJANJA - Jasmila Talić (BiH) ................................... 195
OBEĆANJE - Saša Jovljević (BiH)........................................................ 196
ŽUTI KAPUT - Slavica Zeljković /R. Srbija) ............................................ 197
GORŠTAK - Kasim Susak-Keke (BiH).................................................. 199
FI  - Sanja Bereznjak (BiH).................................................................. 200
FOKUS - Katarina Fiamengo (R. Srbija)................................................ 200
ODRJEŠENJE - Dražen Jergović (R. Hrvatska)...................................... 201
BAKRENO SUNCE - Milan Ilić (R.Hrvatska).......................................... 201
SNOVI  STAROGA PJESNIKA - Smajil Durmišević (BiH.........................202
Hrvatske vam žive pjesnike čitam… - Fikret Cacan (R. Hrvatska) ........... 203


VI) DODIR DALJINE

PJESMA OSTAJE - Vesna Šare (R. Slovenija) .......................................... 207
KRVAVE  SUZE - Salih Malkić (BiH) ........................................................ 207
ISKRADANJE - Ensar Bukarić  (BiH ) ...................................................... 208
TRIPTIH ČOVJEKOVE PANORAME
Jože Kos Grabar (R. Slovenija) ................................................................ 208
U POTRAZI ZA LJUDSKOM DOBROTOM - Melisa Okić (BiH) .................... 209
CRVENA RIJEKA KOJA NE TEČE - Arnela Kordić (BiH) ............................ 210
RAST - Sabina Hvastja (R. Slovenija) ........................................................ 211
VELLE EST POSSE - Semina Hazić (BiH) ................................................ 211
ČOVEK PRETVOREN U MIŠA - Luka Maksimović (R. Srbija) ..................... 212
NA OBALI - Vildana Moralić- Hasanović (BiH) ............................................ 213
NETKO SE IGRA - Mojca Andrej (R. Slovenija) .......................................... 213
ŠKOLA - Aida Fazlić (BiH)....................................................................... 214
PREHLADA - Josip Grabušić (R. Hrvatska) ............................................... 215
PRISJEĆANJE - Lejla Novkinić (BiH) ........................................................ 216
PRAZNIK - Mirela Halvadžija (BiH) ........................................................... 218
KAO KAD SI BIO DIJETE - Armin Stefanović (BiH) .................................... 219
MAJKA- (poema/odlomak) - Zerina Čopra (BiH).......................................... 219
GLE ČUDA - Vida Nenadić (R.Srbija) ....................................................... 220
PROZRAČNA - Ljiljana Tomljanović  (BiH) ................................................. 220
DODIR DALJINE - Belma Plećan (BiH) ..................................................... 221
POVJERENJE - Petra Kolmančič  (R.Slovenija) ........................................ 222
BORBA - Ljiljana Komljenović (BiH) ......................................................... 223
PJESMA DALEKOG OKEANA - Inda Mulaahmetović (BiH) ........................ 223
FLAMENCO GITANA - Ljiljana Jelaska (R.Hrvatska) .................................. 224
HLADNE SUZE S OLOVNOG NEBA - Mirveta Islamović (Švedska )............ 225
OBZORI ME ZOVU - Kemal Pečenković (BiH) .......................................... 226
U APRILU - Vedrana Dragoljević (BiH) ..................................................... 226
SRETAN PUT - Adnan Subašić (BiH) ....................................................... 227
LED - Stevan Šarčević (R. Srbija) ............................................................ 229
XVIII - Rezka Kanzian (Austrija) ............................................................... 229
REFLEKTIVNA LJUBAV - Safija Vehabović (BiH) ...................................... 230
PROŠLA ŠAPUTANJA - Svetlana Spajić (R. Srbija) .................................. 231
U TAJ VAKAT - Sulejman Aličković (Luksemburg) ..................................... 232
TAMO IZA - Ibrahim Osmanbašić (BiH) .................................................... 234
.

Pogovor: NOVI PROGRES POEZIJE I PROZE- Bajram Redžepagi. ........... 235Нема коментара: