субота, 27. април 2013.

S L A V I N P O J - zvanično i konačno

Autor: Anto Zirdum


S L A V I N    P O J
ANTOLOGIJA PRIČA IZ  SLAVENSKE MITOLOGIJE

Zvanično objavljujemo sadržaj antologije SLAVIN POJ, a iz istoga se vidi da ovaj zbornik priča antologijske naravi, za razliku od sličnih ima koncept. Naime, kako su često izlazile informacije o rang listi priča na blogu BH FANTASY neki autori su pomislili da se antologija pravi na  temelju tih rang lista.  Iz sadržaja se vidi da je cilj antologije bio da se pričama pokrije što veći dio slavenskog panteona (podijeljenog u božanska i polubožanska bića), i to od živućih autora sa B-H-S-C govornog područja. (U početku je bilo razmišljanja da se ide i na starije, neživuće autore i na širi slavenski prostor).
Zamisao je bila da to tude oko 30 priča i do samog kraja se oko toga vrtilo, ali je iz recesijskih razloga došlo do malog skraćenja, ovoga prvoga bibliofilskog izdanja. Tako je iz raznih razloga i konceptualnih i ovih financijskih otpalo nekih 5-6 estetički relevantnih priča, koje će se tu naći ako dođe do drugog izdanja, a ima razmišljanja o tome, kao i o prevođenju na engleski jezik jednog posebnog izdanja.

No iz sadržaja se sve da dobro vidjeti.


 Anto ZIRDUM
O SLAVENSKM PANTEONU- umjesto predgovora

  1. PRIČE O BOŽANSKIM BIĆIMA I KULTOVIMA

Rabija MAMELEDŽIJA (priča o Koru)
- Srebronja
Šimo EŠIĆ (bajka o Volosu)
 - Bijeli svijet, šareni svijet
Samira BEGMAN  KARABEG (priča o Vodanu) 
 - Zašto je Vodan zaspao
Slavka KLIKOVAC (priča o Radogostu)
-  Radgost i Marina sreća
Sanja LOVRENČIĆ (priča o Svarogu)
 - Dok Svarog udara u nakovanj
Nikola ŠIMIĆ Tonin (priča o Perunu)
– Gromovnik i cvijet perunike
 Bosiljko Domazet (priča o Ladi i Mokoš)
-   Mokoš utiha
Stevan Šarčević ( priča o Đeveni) 
-   Obale Dunavske 
Jasmina HANJALIĆ (priča o Ljelji)
  - Okamenjeni
Marija Fekete-Sullivan (priča o  Rujani)
- Rujanina kosa
Adnadin JAŠAREVIĆ(priča o Troglavu)
  - Triglavov kompleks
Vlatko IVANDIĆ (priča o Mokoš)
 - Priča o starim bogovima kako ju je
ispričala Ljupka Mokošić
Branislav JANKOVIĆ  (priča  o Jarovitu)
- Moje ime je  Zima
Ružica JOVANOVIĆ (priča o Morani)
- Smrt zime
Tina KURBALIJA - IGROŠANAC (priča o Vidu i Perunu)
- Perun i Vid
Lidija Pavlović- GRGIĆ (priča o Rujovitu)
Rujovit

  1. PRIČE O POLUBOŽANSKIM I DEMONSKIM BIĆIMA

Ranko PAVLOVIĆ (priča o demonskim bićima.)
- Zloba  zlog šumskog duha 
Irfan HOROZOVIĆ (priča o Zduhaču)
- Stuha
Nura BAZDULJ HUBIJAR, (priča o vilama)
- Priča o Zlatanu i vili izvorkinji
Anto ZIRDUM (priča o  vodeničnom vilenjaku)
- Ušušur 
Marina KLJAJO-RADIĆ (priča o vilama)
- Zdenac ljubavi
Ljubo KRMEK(priča o vilama)
- Vilen i Grbica 
Jagoda ILIČIĆ (priča o demonskim bićima.)
- Vila, pastir i bjesovi
Dragić Rabrenović(rat bogova i divova)
- Tatomirova osveta
Danilo Brozović (priča o divovima)
- Zatornici 
Ivana DELAČ (priča o zagrobnom životu)
- Post mortem


Treba se znati da je nakladnik ove antologije VAT iz Viteza a sunakladnik HKD Napredak podružnica Vitez

Нема коментара: