петак, 9. јун 2017.

NIJE VAŽNO


U stvari, više i nije važno

šta je istinito, a šta lažno

gde je ishodište,

a gde utočište,

gde je salaš, a gde reka,

niti mesec, niti more

ni tama, ni svetlo

i nije više tvoja briga

gde ću naći konačište,

zašto ću piti

i s kime ću biti...


Učini mi samo još jedno

i zatvori ta prokleta vrata

kada budeš odlazila.
Нема коментара: