недеља, 4. јун 2023.

DR. FEELGOD: POBUNA U ZATVORSKOM BLOKU BROJ 9

 

Četir' je sata izjutra

Ležim u svojoj ćeliji

Čujem zvižduk

I čujem da svi vičuNeredi su u toku

Dole u zatvorskom ​​bloku broj 9Neredi su izbili u bloku ćelija broj 4

Šire se kao divlji požar po zatvorskom podu

Džons sa ožiljkom rekao je “Prekasno je za povratak”Neredi su u toku

Dole u ​​bloku ćelija broj 9Zaustavite ovo, da se ne nastavi sa onim

Svi ste krenuli ​​na stolicu

Rekao sam “Hej momci, spremimo se da bežimo

Evo štiže upravnik sa pandurima i psima”Neredi su u toku

Dole u ​​bloku ćelija broj 9U četrdeset sedmom času

Suzavac je prekrio naše ljude

I svi smo ponovo u ćelijama

Ali svaki pas je ljut!Pobuna je u toku

Dole u ​​bloku ćelija broj 9
Нема коментара: