четвртак, 13. јун 2019.

Izabrane priče i pesme za SCAVACON


PRIČE
 1. Alma Zorinić, MRAKOVID
 2. Biljana Ampovska, ZLI PRAH  I  MLADI  VJETAR  SPALJENKO
 3. Boris Mišić,TRAGOM PLANINSKOG ŽUTOKRUGA
 4. Božena Volić, TAJNA ŠKAVA GRADA
 5. Božidar Radošević, PETI DAN
 6. Davor Šišović, IZMEĐU NEBA I PODZEMLJA
 7. Dinko Osmančević, SVETILIŠTE
 8. Dragić Rabrenović, SPASI NAŠE BOGOVE
 9. Jasmina Hanjalić, SISTEMSKI ČOVJEK
 10.  Nataša Milić, JOŠ SE OKREĆЕ
 11. Nikica Banić, KROZ SPILJU BILOSOJU1
 12. Mirko Grdinić, BAZA VLADIMIR NAZOR
 13. Sanela Piranić, DOM
 14. Tihomir Jovanović Tika, CRVOTOČINA.
 15. Relja Antonić, JEDNOM NEKOGA I NAĐOH
Na natječaj je pristiglo 19 priča a žiri u satavu Rabija Mameledžija, Anto Zirdum i Mirjana Jezildžić odabrali su 15 za zbirku. Žiri posebno pohvaljuje priče Biljane Ampovske, Tihomira Jovanovića i Sanele Piranić, a preporučujuje priče Alme Zornić,  Mirka Grdinića, Davora Šišovića i Dragića Rabrenovića.
PJESME
 1. Anto Stanić: Ekološka
 2. Ensar Bukarić: PEĆINA
 3. Goran Čurćić: SPAS
 4. Igor Divković: MOJA SPILJA, MOJ DOM
 5. Josip Kurevija: SUJETA I SRAM
 6.  Larisa Softić Gasal: KAP
 7. Marija Marić: ASTRONAUT
 8. Miljenka Koštro: DANAS SAM PTICA BILA
 9. Milan Drašković: REKVIJEM ZA IZABRANE
 10. Nihad Mešić River: BAUK
 11.  Sanijela Matković: 13. SPAVAČ
 12. Stevan Šarčević:VEČE IZLASKA
 13. Vernesa Manov: U CRNILU UTROBE ZEMLJINE
 14. Željko Kocaj: SJETNI SUMRAK
 15. Živko Prodanović: U SVIJETU KOJI VIŠE NE POSTOJI
Na natječaj za poeziju stiglo je 20 pjesama a žiri u sastavu Ermin Čelenka, Anto Zirdum i Dagan Mučibabić odabrao je 15 za zbirku  a posebno pohvaljuje pjeme  Sanijele Matković, Miljenke Koštro i Stevana Šarčevića, a preporučuju pjesme Živka Prodanovića, Vernese Manov, Ante Stanića i Josipa Kurevije. 
priče i pjesme će biti objavljene u zbirci SCAVACON 1 čija promocija će biti 22. 6. 2019. u 12,00 na ranosrednovjekovnom gradu ŠKAV u naselju Gornja Večeriska kod Viteza.  Svi zatupljeni autori su pozvani na svečanu promociju i svi će dobiti dva autorska primjerka zbornika.

Нема коментара: