четвртак, 14. јун 2018.

HAIKU ZBORNIK „ZVUK VODE“

Objavljivanja knjige „Pesme starog Japana“ Miloša Crnjanskog, raspisan je u martu, a
završen 31. maja 2018. godine. Na konkurs se prijavilo ukupno 67 autora iz Srbije, Crne
Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Engleske i Japana.
Urednički kolegijum u sastavu: Dr Ana Stjelja, Jasmina Hanjalić, Marija Juračić i
Tatjana Debeljački doneo je jednogasnu odluku da svi autori budu zastupljeni u zborniku,
sa obrazloženjem da su svi pesnici kvalitetom svojih haiku, tanka, haibun, senryu i haiga
radova zaslužili svoje mesto u zborniku, čime smo zapravo pokazali da se na prostoru
bivše Jugoslavije i dalje veoma posvećeno i nadahnuto stvara haiku poezija. S obzirom na
to da su autori poslali više radova, urednice su izvršile selekciju najboljih radova koji će
se naći u haiku zborniku „Zvuk vode“.
Dr Ana Stjelja je kao urednik veb-portala ISTOČNI BISER koji je i raspisao ovaj
konkurs, izuzetno zadovoljna odzivom autora na konkurs za zbornik „Zvuk vode“. Uz
činjenicu da je saglasna da svi autori poetskim kvalitetom svojih radova zaslužuju da nađu
svoje mesto u ovom zborniku, posebno je pohvalila haiku pesme čiji su autori: Mile Lisica,
Vesna Andrejić Mišković, Dušan Mijajlović Adski i Nena Radulović. Haiku pesme ovih
autora (iako je primetan element ličnog u pesmi) potiču sa samog izvora mudrosti,
progovaraju o beskrajnoj filozofiji života, o saglasju čoveka i prirode te pokazuju da haiku
ima izraženu misaonu i duhovnu komponentu, onu nad kojom, iako kratke forme, čitalac
mora duboko da se zamisli.

gasim fenjere
da u očima konja
vidim sazvežđe
(Mile Lisica)

Mudrost u oku.
Ptica krilom tišinu
nosi u gnijezdo.
(Vesna Andrejić Mišković)

Isto je brdo
skoro je isti put –
ali ja sam star
(Dušan Mijajlović Adski)

Само ослушни
под грабуљама земље
чућеш звук воде
(Нена Радуовић)

Jasmina Hanjalić je pohvalila sve pesnike i dala ovakvo obrazloženje za svoju
odluku: „Iznenađena sam ujednačenom visokom razinom umjetničke vrijednosti
pristiglih radova. No, u neku ruku to i ne čudi, jer za pisati haiku svakako je potrebno
visoko znanje i znalački pristup poeziji, pogotovu u misaonom smislu. Definitivno, svi
radovi zaslužuju da budu objavljeni, s tim što mi je najzanimljiviji Stevan Šarčević, jer
je napravio kompoziciju po mjesecima u godini“.

Marija Juračić je pohvalila dva haiku rada, čiji su autori Anđelka Pavić i Boris
Nazansky, sa ovim obrazloženjem: „U obilju dobrih haiku stihova, prvo mjesto po mom
odabiru dijelila bi ova dva haikua. Zašto? Oba haikua prenose sliku iz prirode koja je
neiscrpno vrelo haiku pjesništva. Čovjek nije direktno prisutan u pejzažu, ne nameće
svoj stav. Oblik pjesama je metrom pravilan, svaki je stih monolitan, vješto uklopljen u
cjelinu. Nema ničeg suvišnog, simboličnog, nerazumljivog. Obje slike nalikuju na sumie,
slike koje prenose ulovljeni trenutak i svjedoče o velikoj vještini svojih autora“.

kroz izmaglicu
tek se naziru prsti
rumene zore
(Anđelka Pavić)

jutro na vodi
dodiruju se oblak
i list lopoča
(Boris Nazansky)

Tatajana Debeljački se takođe saglasila sa odlukom da svi autori budu zastupljeni
u ovom zborniku, uz obrazloženje: „Dubinsko shvatanje vremena i protoka je
najdirektniji put ka otkrivanju smisla ljudske prolaznosti kao i haiku težnje ka večnosti.
Na sličan način možemo da prepoznamo, izdvojimo i naglasimo osnovne motive i niti
haiku pesama čiji su autori Boris Nazansky i Zoran Doderović. Slike prirode i duboki
unutrašnji doživljaj, sadržaj slika i boja kao okvir slikovnosti, dubokim ličnim
iskazivanjem u nijansama svanuća, žubori. Nije bilo lako doneti odluku o haiku utisku,
stiglo je puno radova haiku autora sa velikim iskustvom. Čestitam svima! Veb-portalu
ISTOČNI BISER želim da nastavi sa konkursima i ostvari tradiciju i lepu zamisao!“

jutro na vodi
dodiruju se oblak
i list lopoča
(Boris Nazansky)

Čamac na reci.
Naborano talasima
lice ribara.
(Zoran Doderović)

Autori zastupljeni u haiku zborniku „Zvuk vode“

1. Aljoša Vuković
2. Anamarija Galić
3. Anđelka Pavić
4. Belinda Belovari
5. Boris Kvaternik
6. Boris Nazansky
7. Borivoje Sekulić
8. Branka Vojinović Jegdić
9. Danijela Grbelja
10. Darko Habazin
11. Dina Međedović
12. Dragan Pop Dragan
13. Dragan Ristić
14. Dragica Ohashi
15. Dušan Dojčinović
16. Dušan Mijajlović Adski
17. Dušan Vidaković
18. Đurđa Vukelić
19. Evica Kraljić
20. Franjo Frančič
21. Franjo Ordanić
22. Goran Krapić
23. Goran Radičević
24. Gordana Vlašić
25. Igor Svrdlin
26. Ivan Gaćina
27. Ivan Petrović
28. Ivo Mišur
29. Izeta Radetinac
30. Jacques Lučić
31. Jadran Zalokar
32. Jadranka Varga
33. Jovanka Božić
34. Ljubica Ostojić
35. Ljubisav Grujić
36. Ljubomir Dragović
37. Milad Obrenović
38. Mile Lisica
39. Milorad Bibin
40. Mišel Boltres
41. Momčilo Janjičić
42. Nena Radulović
43. Nina Kovačić
44. Pavle Mijuković
45. Predrag Kojadinović
46. Robert Dudnik
47. Robert Janeš
48. Sanja Clifton
49. Sanja Radulović
50. Saša Ugrinić
51. Slava Stanojević
52. Snežana Marko-Musinov
53. Sonja Buljević
54. Stanka Stršen
55. Stefana Stanivuk
56. Stevan Šarčević
57. Tamara Dragić
58. Tatjana Stanišić
59. Tatjana Tomić
60. Verica Preda
61. Verica Tadić
62. Vesna Mišković
63. Zdenka Mlinar
64. Zoran Antonijević
65. Zoran Doderović
66. Zoran Popadić
67. Žaklina Kutija

Нема коментара: