среда, 1. септембар 2021.

SREMSKOKARLOVAČKI PESNIČKI BRODOVI 2021

IMA NEKA TAJNA VEZA ...............................................5

PLOVIDBA

Željka Avrić ...........................................................................7

TRIFUNOV NOKTU (ima neka naša veza...)

Đorđe Dabarčić ......................................................................8

SNAGA OBZIRA

Srba Takić ..............................................................................9

LjUBAV NjENA

Aleksandar Marić ...............................................................10

POSTOJI REČ KOJA VREDI TEK KADA SE OĆUTI

Ana Vulikić .........................................................................11

ČEKANjA

Anastasija Šćepanović ......................................................12

STRAST

Aranka Kiš ...........................................................................13

DALjINE NISU NIŠTA

Biljana Grošin .....................................................................14

PJESMA

Bojana Marković ..................................................................15

JA TE VOLIM NAOPAKO

Čedomir Vrlješ ....................................................................16

IMA NEKA TAJNA VEZA

Dejan Vasiljević ...................................................................17

IMA NEKA TAJNA VEZA

Dina Cvrkalj .........................................................................19

SEĆANjA NEKA ZAMIRISALA

Dragan Mitić .......................................................................20

ČERAT

Dragan Nedimović ...............................................................21

ZVEZDANI

Dragica Ohaši .....................................................................22

ROD ROĐENI

Dragica Beka Savić ..............................................................23

DVA MJESECA NA NEBU (posveta Duška Trifunovića)

Gordana Karakashevska ........................................................24

NEDOSANjANI SAN

Gordana Mišev .....................................................................25

KRČAG TAJNE

Ilinka G. Vuković ...............................................................26

POSEBNA VEZA

Jelena Grujić ........................................................................27

TREĆI AKROSTIH

Jelena Nikolić ....................................................................28

JEDNO MESTO

Jelena Petrović ...................................................................29

NIT ZLATA

Jelena Svezdana Spirovski Biberdžić ...............................30

POSTOJE REČ KOJA VREDI TEK KAD SE OĆUTI

Jelena Trajković ..................................................................31

ONA VEDRI I OBLAČI

Jovan N. Bundalo ..................................................................32

IMA NEKA TAJNA VEZA

Jovana Kostadinović ...........................................................33

SNEG SI MI

Jovanka Božić ......................................................................34

SUSRET

Jovica Đurić Major .............................................................35

IMA NEKA TAJNA VEZA

Katarina Rajić ....................................................................36

NEPOZNATI RAZLOG

Leposava – Lepa Pejović .....................................................37

HILjADU ČUDA

Letica Milovanović ...........................................................39

TVOJE JA

Ljiljana Dragić .....................................................................40

IMA NEKA TAJNA VEZA

Ljiljana Fijat .......................................................................41

IMA NEKA TAJNA, VEZA...

Ljiljana Pavlović Ćirić ....................................................42

IMA NEKA TAJNA VEZA

Marina Savić .......................................................................43

TVRDA ZEMLjA

Miladin Mrđenovački Mrđoni .........................................44

PRETPOSTAVKA NEVINOSTI

Milan Ćosić ........................................................................45

SPONE

Milica Bijelić ...................................................................46

* * *

Milica Milošević .............................................................47

* * *

Milijan Vrga ........................................................................49

PREPOZNAJ NEUBRANO

Milka Stefanović Mimi ...................................................51

ANA ODLAZI

Miloš Gostiljac ..................................................................52

IZGREBANE REČI

Miodrag Brkin .....................................................................54

KARUSEL

Mira Cerović Tasić ...........................................................55

PESNIK IZVAN DOBA - Dušku Trifunoviću

Mirjana Štefanicki Antonić ..........................................56

DUH PESNIKA

Mirko Stikić .......................................................................58

DOKLE ĆE ON DA ZNAČI MI SVE

Miroslava Miljković ..........................................................59

ŽUDNjA

Mitar Lutovac ......................................................................60

ČVOR

Dragana Mrđa ........................................................................61

OTKROVENjE

Natlia Georgieva Ivanova ..................................................62

TI, RAJSKO SVITANjE

Radica Matuški ...................................................................63

LEKSEME TAJNIH VEZA

Radmila Stojanović .............................................................65

LjUBAV „ĆUTI“

Radojka Bereng ......................................................................66

REKLI SU MI

Roksanda Kovačević .............................................................67

PIŠEM, BRIŠEM..

Sanja Mančić ........................................................................68

TVOJ DODIR KA NEBU

Siniša Rudan .......................................................................69

ORGULjE POD SIVIM OBLACIMA

Slavko Mali .........................................................................70

DUNAVOM BRODOVI TIHO PLOVE

Slobodan Cvitković ............................................................71

PRIĐI–DOĐI–ODI–VRATI SE

Snežana Marko-Musinov ....................................................72

XXXX

Sofija Đokić Sofke ............................................................73

NIZ SMIRAJ DANA

Srećko Aleksić ....................................................................74

KOD FONTANE ČETIRI LAVA

Suzana Ljepava ......................................................................75

LAVIRINT

Tatjana Regodić ....................................................................76

MESTO SA ZRNCEM LjUBAVI

Valentina Vulić ..................................................................77

NE

Vladimir Rapčenko .............................................................78

IMA NEKA TAJNA VEZA

Zlatica Janković .................................................................80

Duško Trifunović GREH

KAD NE BUDE MENE

(glosa)

Zoran M. Grumić ...................................................................81

IMA NEKA TAJNA VEZA U TRENUTKU... BEZ VEZE

Vesna Fekete ........................................................................82

POSTOJE REČI KOJE VREDE TEK KAD SE ODĆUTE .85

PERTLE

Kristina Pavlović Rajić ...................................................87

PESMA SLAVUJA

Miloš Simić .......................................................................88

TIŠINA

Anastasija Šćepanović ......................................................89

VENČANjE

Aleksandar Marić ...............................................................90

POSTOJI RIJEČ KOJA VRIJEDI TEK KAD SE OĆUTI

Aleksandra Vujisić .............................................................91

POGLED BOJE TIŠINE

Aleksandra Zolotić .............................................................92

BADAVA SVE

Azemina Klobodanović........................................................93

DJEČAK

Bojana Marković ..................................................................94

KAD UTIHNU

Branko Rakijašić ................................................................95

ZVALA SI SE...

Bratimir Petrović .............................................................97

MERA

Darko Stević ........................................................................98

POSTOJI REČ KOJA VREDI TEK KAD SE OĆUTI

(Miholjsko leto, Đorđe Balašević)

Desanka Ristić .....................................................................99

TIŠINA REČI

Dina Zavarko .......................................................................100

BOLjE OĆUTI… UZ TIHI PRIZVUK VEČNOSTI

Dragan Mitič .....................................................................101

AKO NE IZGOVORIŠ REČ

Dragana Mrđa ......................................................................102

MEZIMICA

Dragica Beka Savić ...........................................................104

SJEDI DA ĆUTIMO

Dušan Pejaković ................................................................105

POGLEDITE ZBORUVAAT

Eleonora Nikolovska ........................................................106

OVO VREME

(Posveta Đorđe Balaševića)

Gordana Karakashevska ......................................................105

OVA VREME

(posvetena na Ѓorѓe Balaševiќ)

Gordana Karakaševska .......................................................108

SVITAC

Helena Himel .....................................................................109

MIHOLjSKO LETO

Ines Velinov ......................................................................111

KLOVN

Ivanna Lekić .....................................................................112

REČ

Jelena Grujić ......................................................................113

HRIZANTEME

Jelena Nikolić ..................................................................114

TIŠINA

Jelena Petrović .................................................................115

U MEDNOJ ROSI STANUJEM

Jovan N. Bundalo ................................................................116

TAJNA

Jovana R. Gardašević .........................................................117

KAKO ŽIVOT TOČI

Jovanka Božić ....................................................................118

MOŽDA

Jovanka Jelić ......................................................................119

POSTOJI REČ KOJA VREDI TEK KAD SE OĆUTI

Katarina Rajić ...................................................................120

OGLEDALO, IŠČEZNI!

Ljiljana Dragić ...................................................................121

LINGVISTICIZAM TIŠINE

Maid Čorbić .......................................................................122

PRKOS

Maja Radović ......................................................................123

OĆUTANA ISKOVANA SLOVA

Miladin Mrđenovački Mrđoni .......................................124

IZGREBANE REČI

Miodrag Brkin ...................................................................126

TREN U KOJEM SE LjUBAV ZAČINjE

Mira Cerović Tasić .........................................................126

MIHOLjSKI PLATAN

Mirjana Brkljač Hemun......................................................127

SLUTNjA

Miroslava Miljković ........................................................130

NEOPISIVA

Nebojša Neca Đurđević ....................................................131

RIJEČ

Nermina Subašić ..............................................................132

ZABRANjENO VOĆE

Radmila Marković .............................................................133

PUT ZA NEBESKI LAD

Radoslav Raca Felbapov ....................................................134

ZORA

Sanja Mančić ......................................................................135

KAKO JE SAMO LEPO ĆUTALA

Siniša Radojević ..............................................................136

POSTOJI REČ KOJA VREDI TEK KAD SE ODĆUTI

Slobodan Čkrebo ................................................................137

ČAROBNA REČ

Slobodan Cvitković ..........................................................138

MIHOLjSKO LETO OSAMDESETPETO

Snežana Gagulić Obradović .............................................139

KAD SRCE SLUTI...

Sonja Milovanović ............................................................140

KAD SILAZIŠ ULICOM

Srba Takić ..........................................................................141

I NOĆ JE PROŠLA

Stevan Šarčević ...............................................................142

ZOVEM TE...

(Đorđe – odbjegli behar panonske ravnice...)

Svetlana Buđen ...................................................................143

GLINENA STATUA

Tatjana Živković ...............................................................144

TIŠINE

Tatjana Regodić ..................................................................145

PESMA BEZ REČI

Valentina Vulić ................................................................146

POSTOJI REČ KOJA VREDI SAMO KADA SE OĆUTI

Vesna Egerić .......................................................................147

MAJSKE KIŠE NAD BEOGRADOM

Vesna Josipović .................................................................148

POSTOJI REČ KOJA VREDI TEK KAD SE ODĆUTI

Vivien Kurtović ................................................................149

PA ME MISLI

Vladimir Rapčenko ...........................................................150

MILOJKOVIĆU

Žaklina Mančić ................................................................151

SONET NEMOM GOVORU

Željka Avrić .......................................................................152

MIR I TIŠINA

Željko Perović ..................................................................153

POSTOJI REČ KOJA VREDI TEK KAD SE OĆUTI

Zlatica Janković ...............................................................155

RUBIN NA LEDU

Zorica Lešović Stanojević .............................................156Нема коментара: