субота, 12. јул 2014.

Dolazak tame na Amazon

Dakle, moja knjiga "Dolazak tame" od danas može da se nabavi na Amazonu.

Što se tiče papirnatog izdanja, iduće nedelje kreće u štampu.

-----------------------------------------------------------
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41-32
ШАРЧЕВИЋ, Стеван, 1962
- Dolazak tame : [priče] / Stevan Šarčević.
- Beograd : Nera, 2014 
(Beograd : Naučna KMD). - 230 str. ; 21 cm.
- (Edicija Zvezdana kapija) Tiraž 500.
- Str. 5-6: Uvodna reč, Dolazak tame / Tamara Lujak.
- Str. 227: O knjizi / N. S. Grubešić.
- Biografija: str. 229-230.
ISBN 978-86-89995-00-8
COBISS.SR-ID 208535308


Нема коментара: