уторак, 26. март 2024.

UBIQ broj 32

Goran Strahija – Pad svemirskog otpada

Igor Bulat – Preko Stiksa

Tomislav Ferenc – Autohelenizacuja

Luna Tatjana Val – Ma anam cara

Kristijan Novak – Odvojeni zajedno

Matra Machini – Crkva zvoni na uzbunu

Vladimir Zavadovski – Mašina

Krunoslav Mikulan – I glas tišine poput groma odjekne beskrajem

Sanja Lovrenčić – Krčma na krajnjem severu

Kristijan Šarac – Grad želja

Filip Grgečić – Tragovi u snijegu

Miloš Mihailović – Svetli kopljanik

Stevan Šarčević – Dvostruka igra

Tihomir Jovanović – Kroz kosmos – od Cyrana do Saharova

Marko Vujović – Kiberpank i njegove izvedenice

Нема коментара: