субота, 7. мај 2016.

27. MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”

KNJIŽEVNI KLUB “MIROSLAV-MIKA ANTIĆ” IZ INĐIJE RASPISUJE 27. MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS “GARAVI SOKAK”, INĐIJA 2016.

USLOVI KONKURSA:

- Poslati do tri pesme, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne. (na konkurs se ne šalju pesme namenjene deci)
- Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i elektronsku adresu.
- Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom I bosanskom jeziku, a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.
- Obavezna kraća biografija autora.

- Konkurs traje od 25.01. do 30. maja 2016. godine, a pesme slati na adresukonkurs@zlatomirborovnica.net ili Zlatomir Borovnica, ulica Kneza Lazara 14/25 22320 Inđija, Srbija (za konkurs).

- PESME SLATI ISKLJUČIVO U JEDNOM WORD DOKUMENTU I OBAVEZNO GA NAZVATI IMENOM I PREZIMENOM AUTORA, time nam u mnogome olakšavate rad na zborniku.

- Telefoni za kontakt: - fiksni: +381/22-551-347 — mobilni: +381/64-617-1354.
- Pravo učešća imaju svi autori stariji od 17 godina. Manifestacija će se održati 17. септембра (субота) 2016. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Na manifestaciju ćemo pozvati do 70 autora zastupljenih u zborniku. Вreme početka manifestacije ćemo Vam blagovremeno javiti. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.


Sa poštovanjem,

U Inđiji, 25.01.2016. godine


Zlatomir Borovnica, predsednikНема коментара: